OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wystawa Świąteczna w Psarach
31 grudnia 2007 roku

Wystawa Świąteczna w Psarach

Piękną wystawę prac Bożonarodzeniowych można oglądać w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Swoje dzieła prezentują artyści z 12 jednostek z terenu powiatu ostrowskiego. Z przyjemnością odwiedzamy ten Dom, bo zawsze czeka tutaj na nas jakaś miła niespodzianka. Dziś z radością możemy podziwiać wspaniałe eksponaty. – podkreślił podczas otwarcia wystawy wicestarosta Krzysztof Rasiak.

Wystawa po raz pierwszy odbyła się rok temu i od razu wpisała się w radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. W tym roku została przygotowana przez 12 jednostek - Domy Pomocy Społecznej w Marszałkach, Ostrowie, Liskowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaliszu, Gołuchowie, Ostrowie („Tęcza” i przy ulicy ul. Wiejskiej), Środowiskowe Domy w Ostrowie i Nowych Skalmierzycach, Przedszkole i Szkołę Podstawową w Psarach.

Chcemy, aby ten czas wypełniony miłością i radością. wypełniony zapachem pierników i choinki, czas w którym wszyscy chcą być dziećmi był również obecny w takich Domach jak nasz. W domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, w środowiskowych domach również trwają gorączkowe przygotowania do świąt. Mieszkańcy cieszą się tą atmosferą, pomagają, stroją dom, robią piękne rzeczy, które postanowiliśmy pokazać na wystawie Są to przyozdobione choinki, piękne obrazy, stroiki, pachnące wypieki.- wyjaśnia dyrektor Milena Przybylska

W kategorii wypiek: 1 miejsce zajął DPS Psary, 2. DPS Marszałki, 3. ŚDS Nowe Skalmierzyce. W kategorii choinka: 1. WTZ Ostrów Tęcza, 2. WTZ Kalisz, 3. Przedszkole Psary. W kategorii prace plastyczne: 1. Przedszkole Psary, 2. WTZ Doruchów, 3. DPS Psary. Podczas wernisażu samorządowcom, sponsorom, darczyńcom, wszystkim którzy się angażują w prace na rzecz DPS wręczono „piernikowe serca” w podziękowaniu za ofiarność i życzliwość. Serca otrzymali starosta i wicestarosta ostrowski, radny powiatowy Marek Michalczak, wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, Kazimierz Urban, sołtys Psar oraz firmy Lazur i Grosik.

W imieniu władz samorządowych pragnę serdecznie podziękować za piękną atmosferę tego Domu. Widzimy zadowolenie mieszkańców, poprawę warunków bytowych, wiele inicjatyw podejmowanych w Psarach. Cenimy współpracę pani dyrektor z samorządem powiatowym, gminnym, społecznością lokalną, ze swoimi współpracownikami i mieszkańcami domu. Dużo można zdziałać mając dobra kadrę, chętnych do współpracy mieszkańców i wsparcie samorządu. Cieszymy się wszystkimi waszymi sukcesami. – podkreślił wicestarosta Krzysztof Rasiak

Gości mogli także obejrzeć spektakl „Opowieść wigilijna” w wykonaniu mieszkańców domu oraz wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Niepełnosławni.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 908