OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Biliński nadal inspektorem
24 października 2012 roku

Biliński nadal inspektorem

Starosta Ostrowski Paweł Rajski po uprzednim wyrażeniu zgody Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Trybusza powierzył pełnienie obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim Tadeuszowi Andrzejowi Bilińskiemu.

Nominację na stanowisko wręczył Starosta Ostrowski Paweł Rajski w dniu 23 października 2012 roku.

- W imieniu własnym jak i wicestarosty Tomasza Ławniczaka gratuluję powołania na kolejną pięcioletnią kadencję i życzę Panu dalszych sukcesów zawodowych i spełnienia zamierzonych celów – powiedział starosta P. Rajski.

zdjecie

zdjecie

Tadeusz Andrzej Biliński funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskimpełni już trzynaście lat.

- Moim ogromnym sukcesem są ludzie, którzy cały czas podnoszą kwalifikacje. Prawie wszyscy pracownicy nadzoru mają ukończone studia wyższe, dlatego też poziom merytoryczny tych inspekcji wzrasta – mówił Biliński.  

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 575