OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podpisali umowę
24 października 2012 roku

Podpisali umowę

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Krzysztof Jarosz i Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Beata Matuszczak podpisali umowę partnerską. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 19 października 2012 roku w Poznaniu.

Podpisanie umowy miało na celu objęcie patronatem przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu klas z edukacją prawno-policyjną.

zdjecie

Program współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu zawiera specjalistyczne wykłady, ćwiczenia praktyczne, działalność społeczną oraz udział w warsztatach stacjonarnych w Kiekrzu. Planowany jest także trening sportowy i rozmowa z psychologiem na koniec szkoły jako przygotowanie do testów dla kandydatów na policjantów. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zorganizuje Wielkopolską Olimpiadę Kadetów Policji.

- Zawarta umowa ma bardzo duże znaczenie dla naszej szkoły. Oznacza bowiem objęcie funkcjonujących w Zespole Szkół Ekonomicznych klas z dodatkową edukacją prawno-policyjną patronatem przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Będzie to niewątpliwie miało ogromny wpływ na poziom kształcenia uczniów, jak i poziom atrakcyjności profilu. Podjęta współpraca pomoże uczniom poznać struktury i działalność służb mundurowych, ale również uatrakcyjni i ożywi czas spędzony w szkolnych murach – powiedziała Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Beata Matuszczak.

zdjecie

W uroczystości uczestniczyli także uczniowie z klas prawno – policyjnych: Kaja Magdziak, Agnieszka Kurka, Łukasz Nitzke, Marta Wojciechowska, Aleksandra Wygrała i Krystian Matysiak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 397