OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Najważniejsze wydarzenia
31 grudnia 2007 roku

Najważniejsze wydarzenia

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA DLA POWIATU OSTROWSKIEGO ANNO DOMINI 2007
 1. Wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na realizacje obwodnicy powiatu ostrowskiego. Będzie to najdłuższa, bo 20-kilometrowa obwodnica w Południowej Wielkopolsce, obejmie gminy Ostrów Wielkopolski i Przygodzice oraz Miasto Ostrów. Na tę inwestycje mieszkańcy powiatu czekali ponad 30 lat!

 2. Zakończenie termomodernizacji obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego. W powiatowym szpitalu wymieniono wszystkie okna, centralne ogrzewanie, ocieplono i otynkowano budynki, zainstalowano wentylację wraz z klimatyzacją. Wartość inwestycji wyniosła prawie 12 milionów złotych.

 3. Przeprowadzenie gruntownej modernizacji dwóch oddziałów – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Wartość tych inwestycji wyniosła prawie 2,5 miliona złotych.

 4. Zakończenie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego. Wartość inwestycji prawie milion złotych.

 5. Na skutek wewnętrznej modernizacji starego pałacu oraz innych przyległych budynków znacząco poprawiły się warunki pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Wartość inwestycji wyniosła ponad milion złotych.

 6. Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd na 6”. Powiat Ostrowski zyskał uznanie za prowadzenie modelowej wręcz polityki edukacyjnej.

 7. Utrzymanie tytułu „Powiat Przyjazny Środowisku”

 8. Prowadzenie na szeroką skalę międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli w ramach programów unijnych Comenius i Leonardo da Vinci. W jej ramach prowadzone są staże, szkolenia i praktyki zagraniczne połączone ze zdobycie Europejskiego Paszportu Umiejętności.

 9. Powołanie do życia Powiatowej Rady Biznesu, która jest platformą współpracy dwóch samorządów – gospodarczego i powiatowego. Przedsiębiorcy z PRB w 2007 roku w połowie sfinansowali zakup nowoczesnego USG na potrzeby powiatowego szpitala.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 865