OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Klub Historyczny w Ostrowie
26 października 2012 roku

Klub Historyczny w Ostrowie

Inauguracyjne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” odbyło się w poniedziałek 22 października 2012 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to już jedenasty w okręgu łódzko-kaliskim tego typu klub, podobnie jak pozostałe będzie działał pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Kluby Historyczne funkcjonują na podstawie podpisania porozumienia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Swoje oddziały mają nie tylko w miastach uniwersyteckich, ale także w miastach powiatowych. Głównym ich zadaniem jest przypominać historię XX wieku.

zdjecie

Przybyłych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, kombatantów i sympatyków Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powitał Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

- Historia XX wieku to w znacznej mierze historia systemów totalitarnych, represji politycznych, ale też oporu przeciwko tym systemom i walki z nimi. Dlatego też, działalność naszego klubu ma na celu przypominać młodym ludziom historię sprzed 1989 roku – wyjaśnia T. Ławniczak.   

zdjecie

W skład tymczasowego Zarządu Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim weszli: Przewodniczący Zarządu Klubu Jerzy Sówka (działacz NSZZ „Solidarność”), Wiceprzewodniczący Zarządu Klubu Janusz Spalony (członek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK), Wiceprzewodniczący Zarządu Klubu Andrzej Knopiński (dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim), członkami Zarządu Klubu są: Tomasz Ławniczak (Wicestarosta Ostrowski), Jarosław Biernaczyk (nauczyciel II LO w Ostrowie Wielkopolskim) i Stanisław Leszczyński (Niezależny Związek Żołnierzy AK).    

Podczas inauguracyjnego spotkania wystąpili: dyrektor Oddziału w Łodzi IPN Marek Drużki, Wiceprezes Zarządu Okręgu „Wielkopolska” ŚZŻAK w Poznaniu Ludwik Misiek, koordynator pracy Klubów Historycznych im. gen. S Rowickiego w Instytucie Pamięci Narodowej Karolina Kolbuszewska.

zdjecie

Wykład o „Cmentarzach Katyńskich – miejscach spoczynku tysięcy obywateli polskich, ofiar zbrodni stalinowskich” wygłosił Zastępca Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi dr Mieczysław Góra.

Spotkanie podsumowała Przewodnicząca Rady Programowej Klubów „Grota” w okręgu łódzko – kaliskim prof. Maria Blomberg.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 584