OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia Starosty Ostrowskiego
29 października 2012 roku

Stypendia Starosty Ostrowskiego

50. uczniów ze szkół ponadgminazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski otrzymało po raz pierwszy Stypendia Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły. - Wierzę, że stypendium będzie z jednej strony dodatkową zachętą do nauki, ale także konkretną pomocą materialną dla tych, którzy mają wiele talentów, a których nie zawsze stać na to, aby je rozwijać – powiedział starosta Paweł Rajski.

Inicjatywa wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom zrodziła się w ramach obchodów 125-lecia Powiatu Ostrowskiego. Patronem stypendiów jest ks. Jan Kompałła postać bardzo mocno wpisana w historię Powiatu Ostrowskiego, osoba, której edukacja najmłodszych pokoleń mocno leżała na sercu. Jest także jednym z fundatorów obecnej Alma Mater Ostroviensis - I Liceum Ogólnokształcącego.

zdjecie

- Wielka radość w moim sercu, bo dokonało się to, o czym marzyłem jako radny powiatu ostrowskiego od początku funkcjonowania powiatu. Marzyłem o stypendiach dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypendia trafiały już w ręce gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych na terenie naszego miasta, a brakowało ich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cieszę się bardzo, że dzisiaj w obecności Pana Marszałka i wielu zacnych osób będę mógł razem z Panem Przewodniczącym uścisnąć dłoń tych, którzy zasłużyli na to wyróżnienie. Szczególny charakter tego wyróżnienia wypływa stąd, że przechodzicie do historii, bo jako pierwsi otrzymujecie stypendia Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy przyczynili się do zafunkcjonowania tego stypendium. Dziękuję radnym za to, że przyjęli regulamin. Gratuluję wszystkim uczniom. Ale słowo uznania kieruje również pod adresem rodziców i opiekunów naszych uczniów. Dziś możecie być dumni z tego, że wasze dzieci zostały wyróżnione – mówił Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Uczniowie, którzy spełnili kryteria otrzymali stypendium w wysokości 1000 zł, które przyznane jest raz w roku. Każda ze szkół ponadgimnazjalnych mogła przyznać cztery stypendia. Dodatkowo w puli Starosty Ostrowskiego znalazło się dziesięć stypendiów, które otrzymali uczniowie za znaczące osiągnięcia w sporcie, kulturze czy na innych polach. W skład Kapituły stypendialnej weszli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak oraz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Marek Ewiak.

zdjecie

- Sądzę, że ten dzień na pewno pozostanie w pamięci wszystkich uczniów wyróżniających się swoimi zdolnościami. Uczniów tych można podzielić na dwie kategorie. To przede wszystkim prymusi liceów i szkół zawodowych o różnych profilach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Z kolei druga kategoria to uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury wybitnie zdolni, uzyskujący osiągnięcia o charakterze wojewódzkim i krajowym. Mamy tutaj wicemistrza Europy w Kickboxingu, czy też wyróżniające się wokalistki zdobywające najwyższe laury na wielu festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej powiedział wicestarosta Tomasz Ławniczak, przewodniczący komisji stypendialnej.

zdjecie

zdjecie

Po raz pierwszy Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk wręczyli uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Komałły. Uroczystość odbyła się 26 października 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Stypendia zostały wręczone w obecności: władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dyrektorów szkół i placówek oraz rodziców i opiekunów. Gratulacje wyróżnionym uczniom złożyli obecni na uroczystości: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak i Radny Sejmiku Wojewódzkiego Rafał Żelanowski.

zdjecie

- Cieszę się bardzo że osoby, które zostały dzisiaj wyróżnione mają wiele pasji i zainteresowań. Myślę, że hasło, które w Wielkopolsce dominuje przy różnego rodzaju wydarzeniach, że „Wielkopolskę tworzą ludzie z pasją” jest prawdą. Młodzi ludzie, którzy poświęcają większość swojego czasu nauce zmieniają nasz obraz w stosunku do informacji, które na co dzień słyszymy w telewizji lub czytamy w gazecie. Dlatego możemy uspokoić nasze serca, że jest pokolenie, na którym będziemy mogli polegać – mówił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.

zdjecie

- Każdy z nas w swoich etapach życia staje przed problemem i pytaniem, co jest najważniejsze w życiu, jakimi wartościami się kierować i co powinniśmy robić, żeby nasze życie było pełne i dawało nam satysfakcje. Myślę, że większość z nas odpowiada, że wiedza jest tą wartością, która jest najcenniejsza. To element, który kształtuje naszą przyszłość i daje szansę rozwoju i realizacji swoich marzeń i celów. Wiedza jest również inwestycją narodów w przyszłość. Sześć lat temu po raz pierwszy wręczono stypendia im. Jana Pawła II uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Dziękuję władzom powiatu, że zdecydowały się na tak ważny krok i dostrzegły w działalności ks. J. Kompałły tyle dobrego w tym, że zadysponował swoim majątkiem tak, aby młodzi ludzie mogli z tego korzystać i dalej się rozwijać – powiedział Rafał Żelanowski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego.

Galę uświetnił występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego.

W pliku - imienny wykaz stypendystów

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2120