OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warsztaty Klarnetowo – Saksofonowe w ZSM
31 października 2012 roku

Warsztaty Klarnetowo – Saksofonowe w ZSM

Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo – Saksofonowe odbyły się 24 i 25 października 2012 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy Patronat nad Warsztatami objął Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Warsztaty przeznaczone były dla uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia pragnących doskonalić metody nauczania, uczenia się i zdobywania umiejętności w zakresie gry na klarnecie i saksofonie.

zdjecie

Podczas zajęć poruszane były zagadnienia z zakresu szeroko pojętej metodyki nauczania gry na klarnecie i saksofonie obejmującej w szczególności: początkowe etapy edukacji artystycznej, kształtowanie aparatu i estetyki gry, interpretacja literatury muzycznej, wykłady na temat współczesnych technik wykonawczych.

W warsztatach wzięło udział 62 uczniów oraz 24 nauczycieli z 18 miast. Wykładowcami warsztatów byli: ad. dr Arkadiusz Adamski, ad. dr Dariusz Samól, prof. Jonathan Bergeron, dr Karol Dohnal.    

Organizatorem Warsztatów był Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego przy współpracy Strefy Kultury i Ostrowskiego Centrum Kultury. Warsztatom towarzyszyły recitale wykładowców oraz koncert Big Bandu Powiatu Ostrowskiego

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 306