OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nabór na przyszłych kolejarzy
31 października 2012 roku

Nabór na przyszłych kolejarzy

W 2005 roku mury dawnego Technikum Kolejowego opuściły ostatnie roczniki, które kształciły się w zwodach typowo kolejowych. Tę lukę zawodową chce wypełnić obecny Zespół Szkół Budowalno-Energetycznych wprowadzając nowe kierunki. Szkoła liczy, że sprzymierzeńcem w nowej ofercie będzie rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju fachowców.

W dniu 30 października 2012 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Budowlano-Energetycznych Polskimi Liniami Kolejowymi a Społeczną Akademią Nauk. Strony stawiają sobie jeden cel wzajemne wsparcie dla uruchomienia klas o profilach kolejowych.

zdjecie

- Najwyższy czas, aby reaktywować kierunki kolejarskie. Chciałabym, aby było zainteresowanie wśródmłodych ludzi taką ofertą. Powodzenie całego projektu zależy od wielu elementów, m.in. od tego, co zaoferują pracodawcy na kolei i samej promocji nowej oferty edukacyjnej – powiedziała Honorata Sachowska- Barańczak dyrektor ZSB-E w Ostrowie.

Podpisanie dokumentów odbyło się w m.in. obecności Pawła Rajskiego Starosty Ostrowskiego, Tomasza Bugajskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli środowisk kolejarskich m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Kolejnictwa oraz licznej reprezentacji dyrektorów i szefów spółek kolejarskich działających w Ostrowie.

To w nich miejsce pracy mają znajdować przyszli absolwenci. A że nie jest to tylko mrzonka może świadczyć wypowiedź dyrektora PKP PLK SA w Ostrowie.

Coraz bardziej potrzebujemy ludzi młodych i przygotowanych do pracy na kolei. Średnia wieku naszej załogi wynosi ponad 45 lat, są to więc osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, jeśli skorzystają z wcześniejszych emerytur będą ich mieli zastąpić młodzi – powiedział Dariusz Bałoniak.  

Jak przekonują kolejarze już zaczyna brakować dyżurnych ruchu czy toromistrzów. Uzupełnieni wakatów to zadanie nie łatwe, bo po pierwsze mamy do czynienia z luką w kształceniu, na rynku jest brak specjalistów. Ponadto przygotowanie na stych stanowisk wymaga także dalszego praktycznego szkolenia.

- Dyrekcja szkoły podjęła się bardzo trudnego przedsięwzięcia. Poza niżem demograficznym mamy przecież do czynienia z sytuacją, w której szkolnictwu zawodowemu wyrządzono dużą krzywdę tworząc licea profilowane, które się nie sprawdziły. Efekt był taki, że coraz mniej ludzi wybierało kształcenie zawodowe, a właśnie absolwenci tych szkół, jak pokazują wszelkie statystyki, mieli największe szanse znalezienia pracy. Jako Powiat Ostrowski chcemy wychodzić naprzeciw takim inicjatywom i odbudowywać szkolnictwo zawodowe. Czy ta próba się powiedzie? Dziś trudno odpowiedzieć twierdząco, ale warto ten pomysł wspierać – powiedział Paweł Rajski.

zdjecie

O tym, że szkoła otrzyma konkretne wsparcie świadczy podpisane porozumie. Pomoc ma dotyczyć zarówno wykorzystania kadry, jak i zakupu pomocy dydaktycznych, organizacji praktyk, szkoleń zawodowych, po stypendia i gwarancje pracy dla najlepszych uczniów. ZSB-E jest 11. szkołą w Polsce, której PKP PLK SA takiego wsparcia udziela.

Reprezentująca władze PKP PLK SA Magdalena Jończyk podzielała obawy, że odbudowywanie szkolnictwa kolejowego w Ostrowie nie będzie zadaniem prostym. Jest to jednak możliwe.

– Doświadczenia pokazują, że najtrudniej zorganizować pierwszą klasę. Tak było w szkole w Siedlcach, gdzie od 4 wspieramy podobny projekt lat. W pierwszym roku zainteresowanych nauką było 23 uczniów, w tym roku szkolnym przyjęto już ponad 250 uczniów do klas o kierunkach kolejowych – powiedział M. Jończyk.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 541