OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szkoła Muzyczna będzie miała nową siedzibę
31 grudnia 2007 roku

Szkoła Muzyczna będzie miała nową siedzibę

Zespół Szkół Muzycznych będzie miał nową siedzibę. Decyzją Zarządu Powiatu szkoła zostanie przeniesiona na aleje Słowackiego, do budynku dawnej bursy. Modernizacja obiektu będzie kosztować pół miliona złotych.

Obecnie Szkoła Muzyczna mieści się przy ulicy Wolności. Budynek jest ciasny, przepełniony, brakuje w nim sali koncertowej.

Mając na względzie bardzo szczególny charakter zajęć, a także możliwości rozwoju tej placówki postanowiliśmy przenieść jej siedzibę do budynku po byłej Bursie Szkolnej przy alei Słowackiego. W tej chwili zajęcia trwają do godziny 21.00 łącznie z sobotą. Jest to bardzo trudne i niewygodne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli tym bardziej, że wielu uczniów dojeżdża do naszej szkoły spoza Ostrowa. Placówka cieszy się zasłużoną renomą, kształci na wyśmienitym poziomie, jej uczniowie i absolwenci zdobywają prestiżowe wyróżnienia w kraju i za granicą. Mogłaby rozwinąć swoją ofertę, ale niestety „pojemność” budynku znacznie ogranicza możliwości dalszego rozwoju. Postanowiliśmy to zmienić. – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

W budynku po byłej Bursie oprócz kameralnych klas do nauki i ćwiczeń gry na instrumentach powstanie również sala koncertowa, gdzie odbywać się będą przesłuchania, recitale, koncerty dyplomowe. Liczba pomieszczeń będzie wystarczająca i dlatego wszystkie zajęcia będą się kończyć o właściwej porze. Nowy budynek umożliwi również prowadzenie dodatkowych warsztatów muzycznych, a dysponując salą koncertową szkoła będzie mogła organizować różnorodne konkursy i przeglądy.

Z tego co wiem, projekt przeniesienia szkoły w nowe miejsce zyskał akceptację ze strony nauczycieli, rodziców i dzieci. Wszyscy ogromnie się cieszą, że po tylu latach ich szkoła zyska nareszcie wymarzone warunki do pracy i nauki. Nie ukrywam, że i dla nas to duża satysfakcja i radość. – mówi Włodzimierz Jędrzejak.

Prace adaptacyjne rozpoczną się na wiosnę, a ich zakończenie planuje się tak, aby uczniowie 1 września rozpoczęli naukę już w nowej siedzibie. Na inwestycję powiat przeznaczy pół miliona złotych. Natomiast do budynku przy ulicy Wolności zostanie przeniesiony Powiatowy Urząd Pracy. PUP również zyska na tej przeprowadzce, gdyż zyska nowe pomieszczenia, zostanie tutaj również umieszczony Klub Pracy. Na ten remont zabezpieczono w budżecie powiatu 350 tyś. złotych.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 744