OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Tereny rolnicze na sprzedaż
6 listopada 2012 roku

Tereny rolnicze na sprzedaż

Rusza zapowiadana sprzedaż gruntów rolnych w Przygodzicach będących w posiadaniu Powiatu Ostrowskiego. Już w dniu 20 listopada 2012 pod młotek idą dwie pierwsze działki o powierzchni ponad 20 ha.

Na ustny nieograniczony przetarg wstawione zostaną dwie działki. Pierwsza o powierzchni 11,7867 ha to grunty orne klasy IVa, IVb i V. Druga to areał 11,7844 ha o klasie IV b i V.

Sąsiedztwo obu działek stanowią tereny rolne, obie działki przylegają do asfaltowej drogi publicznej. Grunty utrzymane są w dobrej kulturze rolnej. Na pierwszej z nich w tym roku uprawiana była pszenica, na drugiej kukurydza.

Cena wywoławcza pierwszej działki wynosi 471468,00 zł wadium od tej kwoty 49.000,00 zł. Cena wywoławcza drugiej działki 471 376,00, a wadium 48.000,00 zł.

Przetargi odbędą się 20 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, w pokoju nr 104. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15 listopada 2012 na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 83 8431 0008 0013 1632 2001 0008 w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach w tytule należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego lub pod numerem telefonu (062) 737 84 53, 737 84 55.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 406