OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Najważniejsza jest profilaktyka
7 listopada 2012 roku

Najważniejsza jest profilaktyka

We wtorek 6 listopada 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w wykładzie na temat profilaktyki chorób raka. Prelekcje wygłosili pracownicy Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów w Poznaniu działającym przy Wielkopolskie Centrum Onkologii. Inicjatorem spotkania był Starosta Ostrowski Paweł Rajski.  

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię.

zdjecie

- Podczas swoich wykładów mówimy o zasadach zdrowego żywienia i tym jak zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwory. Program ten skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Zawsze staramy się te informacje przekazać jak największemu gronu, aby społeczeństwo już od najmłodszych lat pamiętało o wykonywaniu badań – mówiła Agnieszka Jędrzejczak.

zdjecie

- Naszym zadaniem jest przedstawienie zagadnień związanych z profilaktyką nowotworów złośliwych w oparciu o zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Przedstawiamy 11 zaleceń, które potrafią zmodyfikować styl życia oraz mówią o potrzebnych badaniach, które należy wykonywać, aby uniknąć zachorowania na nowotwór złośliwy lub wykrycia go we wczesnym stadium – wyjaśniał Marcin Trojanowski.

Kodeks Walki z Rakiem jest zestawieniem zasad, których znajomość i przestrzeganie może znacząco przyczynić się do wydłużenia i poprawienia, jakości życia człowieka.     Do najważniejszych zasad należy: nie palenie papierosów, wystrzeganie się otyłości, codzienna aktywność, spożywanie owoców i warzyw, ograniczenie spożywania alkoholu, unikanie słońca (opalanie się), unikanie substancji rakotwórczych, szczepienie się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B.

Kodeks zachęca również do brania udziału w programach ochrony zdrowia publicznego. Przede wszystkim kobiety po 25. roku życia powinny pamiętać o robieniu badań w kierunku raka szyjki macicy, a także po 50. roku życia robić badania w kierunku raka piersi. Z kolei zarówno kobiety, jak i mężczyźni po 50. roku życia powinni wykonywać badania w kierunku raka jelita grubego.

zdjecie

Jednym z uczestników wykładu był Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- W obecnych czasach nie ma chyba rodziny gdzie słowo „rak” wywołuje dreszcze i przerażenie. Jako prezes Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski mogę wam powiedzieć, że naszymi podopiecznymi były zarówno kilkuletnie jak i nastoletnie dzieci dotknięte tą straszną chorobą. Widzimy tę bezsilność mimo, że Stowarzyszenie ma środki finansowe na to, żeby tym rodzinom pomóc. Jednak okazuje się, że w tej chorobie nie zawsze pieniądze są najważniejsze – mówił starosta Paweł Rajski.   

Z możliwość skorzystania z prezentacji pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Koordynującego Centrum Onkologii w Poznaniu zadowoleni są również dyrektorzy szkół: Maria Tomalak i Jolanta Maćkowiak.

- Od wielu lat w naszej szkole prowadzimy klasy związane z ratownictwem medycznym. Uczniowie są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Dlatego dobrze, że mogli dzisiaj poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą różnych zagrożeń onkologicznych – powiedziała dyrektor ZSO Maria Tomalak.  

- Uczniowie poznali 11 punktów Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem, które warto stosować na co dzień jako profilaktykę nie tylko w chorobach nowotworowych, ale także innych, zwłaszcza cywilizacyjnych – dodała dyrektor IV LO Jolanta Maćkowiak.

zdjecie

Po wykładzie uczniowie chętnie uczestniczyli w quizie przygotowanym przez wykładowców oraz ćwiczeniach praktycznych pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej oraz tlenku węgla we krwi.

 
Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 265