OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Barak do wyburzenia
7 listopada 2012 roku

Barak do wyburzenia

Po ponad 34 latach od wybudowania do historii przechodzi barak starej Poradni Specjalistycznej w Ostrowie. W środę 7 listopada 2012 r. rozpoczęło się wyburzanie tej archaicznej budowli.

Powstały na krótko budynek Poradni Specjalistycznej przetrwał zarówno kolejnych dyrektorów szpitala, jak i zmiany systemów polityczno-gospodarczych w Polsce. Równie odporny okazał się na standardy współczesnego lecznictwa, nazywany pogardliwie „kurnikiem’’ lub „wstydem Ostrowa’’. Mimo, że powstał z myślą kilkuletnim okresie funkcjonowania jego kres nastąpił dopiero w 2012 r. po wybudowaniu nowej poradni.

zdjecie

zdjecie 

- To wyburzanie potrwa zapewne dużo szybciej niż budowanie – żartował podczas wyburzania Starosta Ostrowski – Dziś jest historyczny moment dla wszystkich mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, bo po tylu latach znika symbol prowizorki. Znika obiekt kojarzony z bylejakością. To powód do radości dla nas wszystkich – mówił Paweł Rajski.

– Nowe poradnie specjalistyczne były najważniejsza inwestycją tej kadencji samorządu. Mimo, że obiekt funkcjonuje już od prawie dwóch miesięcy to jednak był przysłonięty przez barak. Dziś, więc symbolicznie kończymy tę inwestycję – powiedział Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

Demontaż baraku potrwa kilkanaście dni. Zanim symbolicznie sygnał do wyburzania koparką dał Starosta Ostrowski, na obiekcie pojawili się specjaliści od usuwania azbestu. Cały budynek pokryty był bowiem płytami zawierającymi szkodliwy dla zdrowia azbest, którego usuwaniem może się zajmować tylko specjalistyczna firma.

- Demontażem płyt cementowo-azbestowych zajmuje się ekipa trzech pracowników, docelowo będzie tutaj pracować ok. 10 osób. Myślę, że po dwóch tygodniach nie będzie już żadnego śladu po baraku – powiedział Dariusz Perz, kierownik prac.

zdjecie

W ramach programu usuwania azbestu z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono na ten cel ok. 50 tys. złotych, a niebezpieczne płyty trafią do wydzielonych w kraju składowisk odpadów. Jedynym elementem, który pozostanie po baraku będzie betonowa płyta, na której był posadowiony.

- W tym miejscu była przewidziana w projekcie mała architektura i miejsca parkingowe. Jest to jednak inwestycja, która wymaga określonych środków. W tegorocznym budżecie nie mamy pieniędzy na ten cel – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 410