OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowoczesny sprzęt dla szpitala
8 listopada 2012 roku

Nowoczesny sprzęt dla szpitala

Ponad 600 tys. złotych kosztował nowoczesny sprzęt medyczny, który trafił do ostrowskiego szpitala. Zakupione z budżetu powiatu ostrowskiego laparoskop i gastroskop zastąpią wysłużone kilkunastoletnie urządzenia.

Laparoskop trafił na blok operacyjny.

Zabiegi wykonywane metodą laparoskopową oznaczają większy komfort dla pacjenta. Zamiast jednego, czasem kilkunastocentymetrowego nacięcia, lekarz wykonuje dwa, trzy małe nacięcia, przez które wprowadza kamerę i pod kontrolą może wykonać zabieg – wyjaśniał dr Tomasz Bartoś.

zdjecie

Nowe urządzenie oznacza większe bezpieczeństwo, komfort pracy lekarzy, który mogą śledzić operację na monitorach, ale także skrócić czas oczekiwania, bo w ciągu jednego dnia można wykonać więcej operacji.

Najwyższe standardy medyczne spełnia także nowo zakupiony gastroskop, który zastąpił stare wysłużone urządzenie z 1996 roku. Teraz jest to jeden z najnowocześniejszych gastroskopów w województwie. Chociaż wykonano na nim dopiero kilkanaście badań już chwalą je obsługujący lekarze. Dzieje się tak za sprawą tego, że dotąd czarno-biały obraz zastąpił kolorowy pokazywany na dużym monitorze lcd.

To urządzenie wykorzystywane w chorobach układu pokarmowego, pozwalające także na wykonywanie badań endoskopowych. Co dla nas istotne zastosowana technologia pozwala na wykonywanie badań w różnej długości fali, dzięki czemu łatwiej nam pokazać patologiczną tkankę, łatwiej pobrać wycinki, co dotąd nie było możliwe. Sprzęt pozwala także archiwizować badania – wyjaśnia Dariusz Lewandowicz Ordynator Oddziału Internistycznego w ostrowskim szpitalu.

To, co jest istotne dla nas lekarzy, ale także dla pacjenta to fakt, że mamy teraz możliwość wykonywania bardziej precyzyjnych badań. Poprzedni endoskop był stosunkowo krótki miał 110 cm co nie zawsze wystarczało, żeby ocenić całe jelito grube. Obecny to urządzenie 140 cm w zupełności pozwalające na przeprowadzenie badania w całym odcinku – powiedział dr Jan Szkudlarek z Oddziału Internistycznego.

zdjecie

Pracownia wzbogaciła się także o automatyczny sprzęt do dezynfekcji. To, co do tej pory robił ręcznie pracownik teraz wykonuje sprzęt. Dzięki temu skrócono czas przygotowania i można przeprowadzić więcej badań. A zapotrzebowania na tego rodzaju diagnostykę jest znaczne.

Rocznie w ostrowskim szpitalu wykonuje się ok. 500 gastroskopii i 250 endoskopii. Obecnie pracownia mieści się w niewielkim pomieszczeniu na Oddziale Internistycznym.

Planuje się jednak powstanie nowoczesnej i przestronnej pracowni endoskopowej, która zostałaby zlokalizowana w pomieszczeniach zajmowanych dotąd przez krwiodawstwo, które przenosi się do budynku Poradni Specjalistycznych. Zakupiony właśnie sprzęt stanowiłby, więc wyposażenie tej jednostki.

- Utworzenie pracowni endoskopowej ma wymiar profilaktyczny w wykrywaniu chorób układu krążenia oraz jelita grubego. Dodatkowo powinno mieć także wymiar ekonomiczny, bo badanie mieści się w grupie procedur medycznych refundowanych przez NFZ, a w planie restrukturyzacji finansów szpitala poszukujemy takich obszarów, które przyniosłyby dodatkowe wpływy – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Całość sprzętu to wydatek ok. 620 tys. zł, z czego 600 tys. sfinansowano z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Ostrowskiego, a 20 tys. pokrył szpital.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 668