OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
115 lat edukacji
12 listopada 2012 roku

115 lat edukacji

W miniony piątek 9 listopada 2012 roku w Polsko - Kanadyjskiej Szkole im. Aleksandra Bella w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się seminarium z okazji 115 lat edukacji przy ulicy Kościuszki. Prelegentem wykładu był Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

O obecności wojska w Ostrowie Wielkopolskim oraz o wydarzeniach, które miały miejsce w listopadzie i grudniu 1918 roku, a także kompleksie koszarowym przy ulicy Kościuszki opowiedział wicestarosta Tomasz Ławniczak z wykształcenia historyk.

zdjecie

- Ostrów dostał się pod panowanie pruskie w 1793 roku. Do 1918 roku z przerwą w epoce napoleońskiej w latach 1806-1815 to prusacy rządzili naszym miastem. W tamtych czasach każde miasto powiatowe było miastem zazwyczaj miastem garnizonowym. Pierwsze koszary wybudowano przy ulicy Koszarowej obecnie jest to ulica Wolności, a w budynkach koszarowych mieści się Zespół Szkół Usługowych. 1897 roku przy ulicy Bismarckstrasse, a dzisiejszej ulicy Kościuszki powstały koszary imienia Bismarcka. To tutaj w 1897 roku odbyło się  pierwsze szkolenie kadr wojskowych. Ostatni kompleks powstał na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kolejowej, który wybudowano w latach 1897 – 1899 – mówił T. Ławniczak.

zdjecie

Obecnie w budynkach dawnej jednostki mieści się Polsko – Kanadyjska Szkoła im. Aleksandra Bella. W wykładzie uczestniczyli: zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie gimnazjum.

- Chciałem, aby młodzież z tego spotkania wyniosła przede wszystkim to, że są świadkami i że chodzą po budynkach, po których chodzili żołnierze oficerowie i podoficerowie 115 lat temu. Jesteśmy jedyną szkołą w Ostrowie Wielkopolskim, która bazuje na tej historii – podkreślał Jerzy Mazurek, Prezes Polsko-Kanadyjskiej Fundacji Nauki.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 225