OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uroczysta sesja w Wielowsi
12 listopada 2012 roku

Uroczysta sesja w Wielowsi

Uroczysta Sesja Rady Gminy Sieroszewice z okazji Święta Niepodległości odbyła się w niedzielę, 11 listopada. Sesję zaszczycił swoją obecnością Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele św. Wawrzyńca w Wielowsi, którą odprawił proboszcz ks. Piotr Kuświk. Eucharystię uświetniła Orkiestra Dęta „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika. Po Mszy św. orkiestra, delegacje strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z pocztami sztandarowi oraz uczestnicy uroczystości przeszli do sali wiejskiej w Wielowsi.

zdjecie

Uroczystą sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który powitał zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice podkreślił, że Święto Niepodległości jest okazją do wspomnienia bohaterów narodowych.

Dzisiaj mamy powód, aby cieszyć się z tego, że 94 lata temu Polacy odzyskali niepodległość. Starajmy się na co dzień pamiętać o tych bohaterach, którzy walczyli i niejednokrotnie oddawali życie i zdrowie dla ojczyzny. Starajmy się też pracować dla ojczyzny i budować jej siłę ekonomiczną, bo głównie ekonomia decyduje o powodzeniu i suwerenności również w dzisiejszych czasach. Państwo od wielu lat pracują dla naszej lokalnej społeczności. Nigdy nie czekali na zaszczyty, wielkie podziękowania, ale właśnie dzisiejsze święto jest dobrą okazją, aby podziękować mieszkańcom naszej gminy, którzy pracują dla całej społeczności lokalnej – powiedział włodarz gminy.

zdjecie

Głos zabrał także Starosta Ostrowski.

 – Dzień 11 listopada głęboko zapisał się w sercach naszych przodków. Zapisuje się także w serach naszych i myślę, że w sercach tych młodych ludzi, którzy wypełnili dzisiaj tę salę. Jest to szczególne święto, kiedy z głębi serca dziękujemy tym, którzy złożyli ofiarę za odzyskanie niepodległości. To takie bardzo polskie, rodzinne, że najpierw Msza św., uroczysta sesja i ten wspólny rodzinny obiad. To jest takie przesłanie do bycia razem i cieszenia się – podkreślił Paweł Rajski, który złożył gratulacje wyróżnionym. - Panie Wójcie zazdroszczę, że ma Pan tak wspaniałych mieszkańców i wiem, że nie są to jedyni, którzy mogą być wyróżnieni, bo gmina ma wielu oddanych mieszkańców. Szczerze Państwu gratuluję tego pięknego honorowego tytułu – powiedział starosta.

zdjecie

zdjecie

Sesja była okazją do wręczenia statuetek „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Ten tytuł nadano: Teresie Lis, Stefanowi Prałatowi i Leonardowi Andrzejewskiemu. Statuetki i dyplomy wręczyli: wójt Czesław Berkowski i przewodniczący Rady Gminy Paweł Siwak. W czasie sesji wręczono także wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżnienia otrzymali: Cecylia Olszewska, Weronika Kowal, Józef Kuźmiak, Józef Kaczmarek i Jan Jakubowski.

Przybyli na sesję mieli okazję obejrzeć program artystyczny dotyczący dziejów naszej ojczyzny, a przede wszystkim drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Wielowsi pod kierunkiem nauczycieli: Teresy Migasiewicz, Barbary Morawiec, Katarzyny Sawickiej, Bogusławy Bogusz i Sławy Piaskowskiej. Za przygotowanie audiowizualne odpowiadali: Katarzyna Telega i Krzysztof Szczepaniak. W czasie sesji zaprezentował się także Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” pod kierunkiem Heleny Saranek. Sesję uświetnił koncert Orkiestry Dętej „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika.

Żródło: Urząd Gminy Sieroszewice

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 602