OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warto mieć marzenia
31 grudnia 2007 roku

Warto mieć marzenia

Świąteczny wywiad w Kurierze Ostrowskim z 19 grudnia 2007 roku
 1. Kończy się rok i jest to najlepszy moment na podsumowanie działalności powiatu ostrowskiego w trakcie minionych dwunastu miesięcy. Zatem co jako szef powiatowego samorządu zaliczyłby Pan do najważniejszych osiągnięć i sukcesów w tym okresie?
  Niewątpliwie największym sukcesem mijającego roku jest wydanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Ten przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie stycznia przyszłego roku, gdyż kilka firm zgłosiło protest do warunków specyfikacji, ale tak czy inaczej możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że budowa obwodnicy rusza. Na tę inwestycję mieszkańcy naszego miasta i powiatu czekali od 30 lat. Do sukcesów zaliczam także zakończenie termomodernizacji powiatowego szpitala, potężnej, wielomilionowej inwestycji oraz realizację dwóch ogromnych zadań – czyli modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Sądzę, że zmiany w szpitalu są widoczne gołym okiem i doceniane przez pacjentów. Na uwagę zasługuje również szereg inwestycji podjętych w Domu Pomocy Społecznej w Psarach zmierzających do standaryzacji obiektu, czyli przygotowania dwuosobowych pokoi z zapleczem kuchennym i łazienkami w miejsce wieloosobowych sal. Jeśli chodzi o powiatową oświatę to „pełną parą” realizowaliśmy nadal programy unijne Comenius i Leonardo da Vinci, w ramach których nasza młodzież wyjeżdżała na zawodowe praktyki i staże zagraniczne, a nauczyciele brali udział w szkoleniach w najnowocześniejszych centrach kształcenia zawodowego w Niemczech. Pozyskaliśmy na ten cel z Unii Europejskiej ponad pół miliona złotych. Takie działania przynoszą wymierne korzyści i my jako władze samorządowe przykładamy do nich ogromną wagę. Inwestycje w rozwój intelektualny są nie do przecenienia. Warto zauważyć, iż jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez partnerów niemieckich, którzy sami przyznają, że również od nas bardzo wiele się uczą. Te wymiany przynoszą nam bardzo dużo sukcesów i zadowolenia.

 2. A Pana największy osobisty sukces?
  Obwodnica. Poświęciłem tej inwestycji ostatnie 2 lata, niezliczone telefony, wyjazdy do Poznania i Warszawy. To była wytężona praca w gronie ekspertów, rozwiązywanie żmudnych, administracyjnych kwestii, reagowanie na każdy sygnał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kosztowało mnie to wiele wysiłku, zdrowia i nerwów. Czasami piętrzyły się problemy, czasami ręce opadały, ale walczyliśmy o tę inwestycję do końca i skutecznie. Warto było.

 3. Czego nie udało się zrealizować?
  Mam duży niedosyt, że nie udało się – z przyczyn od nas niezależnych - zrealizować budowy drogi powiatowej Ostrów-Raszków- Koryta. Było to zadanie do którego byliśmy w pełni przygotowani, jednak brak możliwości pozyskania funduszy unijnych w roku 2007 zupełnie zablokował tę inwestycję. Nie udało nam się również dokończyć budowy przychodni specjalistycznej. Na tę inwestycję mieliśmy także przygotowany wniosek, ale z braku środków unijnych nie mogliśmy tego zadania realizować. To budzi we mnie złość i frustrację.

 4. Skąd te trudności, gdzie leżą przyczyny?
  Opóźnienia po stronie rządowej spowodowały, że szereg wniosków nie zostało wdrożonych do realizacji. Pozyskaliśmy znaczące pieniądze z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pozyskaliśmy pieniądze na stypendia, i z tak zwanych programów „miękkich”, ale zabrakło środków na duże wnioski inwestycyjne. Pod tym względem dla wielu samorządów rok 2007 był stracony. Mam nadzieję, że obecna ekipa rządowa będzie większą wagę przywiązywać do sprawnego i sprawiedliwego rozdziału funduszy unijnych.

 5. Sukcesy powiatu ostrowskiego to nie tylko inwestycje, to także prestiżowe wyróżnienia. Samorząd powiatowy zdobył między innymi takie tytuły jak: „Samorząd na 6”, „Hit Gospodarczy Wielkopolski”, „Powiat Przyjazny Środowisku”, „Najtańszy Urząd”. Panie starosto, czy takie wyróżnienie ma znaczenie dla powiatu, przekłada się na ocenę naszego regionu w Polsce i za granicą?
  Fakt zdobycia przez nas tak wielu prestiżowych wyróżnień i tytułów oceniam jednoznacznie pozytywnie. Od lat zajmujemy wysokie miejsce w rankingu polskich powiatów, plasując się w ścisłej czołówce tego zestawienia. Każdy tytuł, każde wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że obrana przez nas polityka inwestycyjna, społeczna, edukacyjna, ekologiczna zmierza we właściwym kierunku. Poddanie się zewnętrznej weryfikacji i uzyskanie wysokiej oceny dodatkowo motywują nas do zwiększonego wysiłku i pracy. Uważam, iż te tytuły to wspólna zasługa nas wszystkich: Zarządu, Rady Powiatu i pracowników Starostwa. I za to zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność przy podejmowaniu wielu inicjatyw bardzo, bardzo dziękuję. Jestem dumny z tego, że o naszym powiecie dobrze się mówi, że jesteśmy postrzegani w kraju i za granicą bardzo pozytywnie. Doświadczam tego spotykając się z wieloma środowiskami, uczestnicząc w wielu konferencjach, konwentach czy delegacjach. Ostatnio gościłem w zaprzyjaźnionej Turyngii, gdzie jako starosta ostrowski i Europejczyk Roku otwierałem wspólnie z tamtejszymi władzami nową drogę powiatową. Cieszą mnie bardzo słowa uznania i sympatii kierowane pod moim adresem, pod adresem moich współpracowników i samorządowców. Niejednokrotnie jesteśmy stawiani za wzór, widzą w nas partnerów, darzą sympatią, chcą z nami współpracować na wielu płaszczyznach, a tytuły, które zdobywamy podnoszą w ich oczach naszą wiarygodność, budzą szacunek i uznanie. Proszę mi wierzyć, że to najlepsza nagroda za pracę, którą codziennie wykonujemy.

 6. Na początku 2007 roku udało się Panu powołać do życia Powiatową Radę Biznesu. Jak po 12 miesiącach ocenia Pan tę inicjatywę?
  Uważam, że był to strzał w przysłowiową dziesiątkę. PRB skupia w swych szeregach przedsiębiorców nie tylko z Ostrowa, ale z terenu całego powiatu. Po blisko roku działalności myślę, że wykrystalizował się stały skład rady i zasady jej funkcjonowania. Nie tworzymy jakiejś sztywnej struktury, rada jest raczej swoistą platformą wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, podejmowania wspólnych inicjatyw w gronie osób, którym bardzo zależy na rozwoju naszego regionu. Jestem bardzo zadowolony, że PRB powstała, że te dwa samorządy – gospodarczy i powiatowy okazują sobie uznanie, szacunek i sympatię. Jestem otwarty na problemy naszych przedsiębiorców, staram się mieć dla nich zawsze czas i uważnie słucham głosu tego środowiska. Przedsiębiorcy zaś chętnie włączają się w nasze inicjatywy. Korzystając z okazji raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim firmom, które dołożyły swoją cegiełkę do zakupu bardzo nowoczesnego USG i innego sprzętu na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w naszym szpitalu. Przedsiębiorcy z PRB wyasygnowali na ten cel blisko 70 tyś. zł. To pokazuje ich wielką ofiarność i zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatu ostrowskiego. Jestem im bardzo wdzięczny i w imieniu całej lokalnej społeczności za ten dar serca serdecznie raz jeszcze dziękuję.

 7. Powiat zawsze wyznacza sobie ambitne cele i zadania. Co mieszkańcom Ostrowa i regionu przyniesie 2008 rok? Jakie będą priorytety władz samorządowych powiatu ostrowskiego?
  Po pierwsze przygotowanie drugiego etapu budowy obwodnicy. Po drugie
  dalsza modernizacja powiatowego szpitala, a przede wszystkim zakończenie budowy nowej przychodni specjalistycznej. Po trzecie budowa drogi powiatowej wraz z chodnikiem na trasie Ostrów-Raszków- Koryta. Po czwarte zakończenie standaryzacji w DPS Psary. Po piąte przeprowadzenie termomodernizacji wszystkich pozostałych obiektów szkolnych. To bardzo ambitny, a przede wszystkim kosztowny plan inwestycyjny. Jesteśmy w stanie mu sprostać, pod jednym wszakże warunkiem, że w końcu dotrą do nas fundusze unijne, o które się staramy. Wierzę, że tak będzie.

 8. Czego życzyłby pan sobie i mieszkańcom powiatu w nadchodzącym 2008 roku?
  Przede wszystkim zdrowia. Siły, aby pokonać wszystkie trudności. Wiary w to, że warto mieć marzenia i warto je realizować. Dobrych, mądrych wyborów, życzliwości od ludzi, bo wówczas wszystko staje się możliwe. A przede wszystkim pięknych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 743