OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kolejne „Miśkoszycie” w MDK
27 listopada 2012 roku

Kolejne „Miśkoszycie” w MDK

Blisko 50 osób uczestniczyło w poniedziałkowym Miśkoszyciu w Młodzieżowym Domu Kultury. Ze skrawków materiałów, nici i guzików dzieci tworzyły niepowtarzalne maskotki, w czym pomagali im, nieraz kłując się w palec, rodzice i dziadkowie.

Była to już kolejna akcja tego typu w Młodzieżowym Domu Kultury, jednak frekwencja na tej ostatniej była największa. W poniedziałek, 26 listopada, na wielkie Miśkoszycie stawiło się blisko 50 osób. Dzieciom, z których najmłodsze miało 3 lata, a najstarsze było w wieku licealnym, towarzyszyli bez wyjątku rodzice, a także dziadkowie. Wśród szyjących jedyne w swoim rodzaju maskotki byli także… tatusiowie, którzy jednak doskonale radzili sobie z igłą i nitką.

zdjecie

Celem spotkania było wspólne, rodzinne szycie maskotek wg własnego projektu. Powstały więc niepowtarzalne zabawki. Radość uczestników ponaddwugodzinnej akcji była tym większa, że wszyscy wykonali materiałowe maskotki samodzielnie. Uczestnikom pomagali pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury: Paulina Dobrzyńska oraz Katarzyna Wystemska, natomiast nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały Katarzyna Lisiak i Aleksandra Klusak, współorganizatorki Miśkoszycia ze Stowarzyszenia „re-EWOLUCJA”.

zdjecie

zdjecie

Warsztaty zostały zorganizowane przez ostrowski Młodzieżowy Dom Kultury, Ostrowski Bank Czasu i stowarzyszenie „re-EWOLUCJA”, a sfinansowane m.in. ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 265