OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pozostała tylko płyta
27 listopada 2012 roku

Pozostała tylko płyta

Zaledwie kilkanaście dni zajęło wyburzenie baraku starych Poradni Specjalistycznych. Wspomnieniem przychodni jest dziś jedynie betonowa płyta, na której poradnia była posadowiona.

Poradnia była jednym z najbardziej szpecących obiektów użyteczności publicznej w Ostrowie. Pikanterii dodawał fakt, że w samym centrum szpitalnego kompleksu obiektów leczniczych funkcjonował budynek, szczelnie obłożony rakotwórczym azbestem. Po oddaniu nowej poradni, wystarczyło ok. dwa tygodnie, by przestał istnieć.

zdjecie

zdjecie

- Zanim przystąpiliśmy do wyburzania, z całej powierzchni zostały dokładnie zdjęte i zabezpieczone płyty eternitowe. W sumie było to ok. 600 metrów kwadratowych płyt zawierających azbest. Wszystkie po zapakowaniu oznaczeniu przewiezione zostały do specjalistycznego składowiska materiałów niebezpiecznych w Koninie – powiedział Dariusz Perz, z firmy demontującej płyty.

zdjecie

zdjecie

Przy wyburzaniu okazało się, że budynek nie był docieplony, a jedyną izolację stanowiły właśnie płyty azbestowe. Dogrzanie go, zwłaszcza w okresie dużych mrozów pochłaniało wiele energii.

W miejscu po przychodni planowany jest docelowo parking dla samochodów.

- Poprosiłem specjalistów o ocenę stanu płyty betonowej. Chcę mieć pewność, czy można ją zagospodarować na potrzeby parkingu. Jeśli się okaże, że jest zniszczona zostanie jednak rozebrana – powiedział P. Rajski, Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 296