OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Darmowe badania
30 listopada 2012 roku

Darmowe badania

W sobotę 1 grudnia 2012 w Przychodni Specjalistycznej w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowana zostanie „biała sobota’’ onkologiczna, w ramach której na pacjentów czekać będą lekarze onkolodzy. Będzie to pierwsza tego typu akcja badań profilaktycznych adresowanych do dorosłych.

- Akcja to pomysł, który pojawił się tuż po otwarciu nowej Przychodni Specjalistycznej i zrodził się z tego, że dostęp do specjalistów, z racji na poziom zakontraktowania usług przez NFZ nie zawsze jest wystarczający. Stąd z jednej strony chcemy skrócić kolejkę oczekujących na wizytę u specjalisty, a z drugiej zrealizować akcję profilaktyczną dla wszystkich, którzy odczuwają niepokój związany z konkretnym schorzeniem czy dolegliwościami – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Pierwsza „biała sobota’’ poświęcona zostanie onkologii. W godzinach od 9.00 do 13.00 na pacjentów czekać będzie sześciu lekarzy, w tym: czterech lekarzy onkologów, ginekolog i urolog, który będzie konsultował mężczyzn po 40 roku życia w zakresie chorób gruczołu krokowego. Grupa kilkunastu kobiet po 40 roku życia będzie mogła wykonać mammografię piersi.

Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe oraz Dyrekcja ostrowskiego szpitala. Jak zapewnia dyrekcja szpitala, podczas wizyty możliwa będzie nie tylko konsultacja ze specjalistą, ale także bezpłatne wykonanie: pomiaru ciśnienia, tętna i poziomu cukru we krwi. Przygotowywany jest także program profilaktyczno-edukacyjny obejmujący prelekcje z zakresu profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy oraz indywidualne rozmowy z przedstawicielkami Ostrowskiego Klubu „Amazonki”.

Skorzystanie z badań jest bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego. Uwaga liczba miejsc ograniczona! Jedynym warunkiem udziału jest telefoniczna rejestracja, której można dokonać w Starostwie Powiatowym pod numerem telefonu 062 737-84-76.

W przypadku zainteresowania ze strony pacjentów organizowane będą kolejne akcje profilaktyczne.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 269