OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wygrali turniej przedsiębiorczości
28 listopada 2012 roku

Wygrali turniej przedsiębiorczości

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Technikum Nr 4 Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim w projekcie edukacyjnym „Jestem przedsiębiorczy”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 30. szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski.

Projekt realizowany był przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs ogłoszony został we wrześniu 2012 roku i polegał na rozgrywce turniejowej gry „Innowacyjny Producent Komputerów”. Rozgrywka rozpoczęła się 15 października i trwała do 19 listopada 2012.

zdjecie

W ramach gry 30 drużyn prowadziło symulowaną działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa produkującego wyroby komputerowe na rynek.  

Uczestnicy gry mieli za zadanie, dysponując określonymi środkami finansowymi, zatrudniać pracowników, produkować wyroby komputerowe i sprzedawać je na rynku. Rywalizacja w konkursie była bardzo emocjonująca, zwłaszcza w końcówce rozgrywek – wyjaśnia Maria Waliszewska, nauczyciel ZST-E CKU w Ostrowie, opiekun grupy.

zdjecie

13 552 030 punktów zdobyła drużyna ZST-E CKU w składzie Bartłomiej Leśnierowski, Jakub Leśnierowski, Tomasz Zybała, zajmując tym samym I miejsce w konkursie. Pozostałe wyróżnione drużyny uzyskały 8 963 653 punkty (II miejsce) i 5 537 400 punktów (III miejsce).

W dniu 23 listopada 2012 organizatorzy gry wręczyli nagrody uczniom Technikum Nr 4. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymali tablety Samsung Galaxy oraz certyfikaty.

- Gratulujemy zwycięzcom. Mamy nadzieję, że dzięki grze wszyscy uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad prowadzenia własnej firmy oraz praw rządzących mechanizmami rynkowymi - mówi Marek Wojtasz, dyrektor ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 283