OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Założenia do nowego budżetu
29 listopada 2012 roku

Założenia do nowego budżetu

W dniu 15 listopada 2012 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego złożony został projekt budżetu powiatu na 2013 r. – To jest projekt budżetu realnego i odpowiedzialnego, przygotowanego na możliwości wstrząsów w gospodarce w skali marko – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Podczas konferencji w dniu 28 listopada 2012 r. starostowie przedstawili założenia i filozofię, która towarzyszyła przy tworzeniu nowego budżetu. Główną przesłanką towarzyszącą konstrukcji przyszłorocznych budżetów zarówno w dużych metropoliach, jak i małych gminach jest oszczędność oraz przygotowywanie się na możliwość wstrząsów w gospodarce krajowej.

- Nie porównujemy się z dużymi miastami, ale pokazujemy ogólną tendencję w gospodarce, która dotyczy wszystkich jednakowo. A wszyscy przygotowują się na trudne czasy. Można wybrać inną drogę przygotować budżet populistyczny zawyżając wskaźniki i do tego zaplanować wydatki. Oczywiście w ciągu roku okazałoby się, że realizacja jest nie możliwa i wtedy pojawiłoby się rozczarowanie – powiedział P. Rajski.

zdjecie

Na przedstawionymi propozycjami dyskutować będą teraz radni w poszczególnych komisjach. Budżet, jego dochody i wydatki w różnych pozycjach będą także przedmiotem spotkań z członkami wszystkich klubów. Ostateczny kształt poznany będzie na sesji budżetowej zaplanowanej na koniec grudnia.

- W tym budżecie nie będzie cięć np. w oświacie czy pomocy społecznej, chociaż w niektórych samorządach różnie to wygląda. W nowym budżecie planujemy coś jeszcze bardzo ważnego. Już po raz drugi założyliśmy, że z własnych środków prawie 7 mln złotych przeznaczymy na spłatę kredytów wraz z odsetkami. To ogromny wysiłek, żeby z własnych środków to obciążenie spłacać. Do tej pory kredyty były rolowane kolejnymi kredytami. Gdybyśmy jednak takich założeń nie przyjęli znaleźlibyśmy się w sytuacji krytycznej – powiedział Starosta Ostrowski.

– Jesteśmy w końcu roku finansowego, w okresie, w którym napływają jeszcze ostatnie informacje m.in. z ministerstwa finansów. Czekamy na otrzymanie dotacji, które mogą mieć wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu – powiedział Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Jak podkreślali starostowie realne założenia towarzyszyły tegorocznemu budżetowi. Na koniec roku okazało się jednak, że w ciągu roku z korzyścią udało się zmienić wydatki w wielu obszarach.

W dziedzinie drogownictwa w pierwotnym kształcie budżetu zakładano ok. 2,2 mln na remonty i budowę dróg, by ostatecznie na te inwestycje przeznaczyć w całym roku około 4 mln. złotych.

W przyszłym roku Zarząd chce kontynuować sprzedaż mienia, pozyskiwać dostępne środki zewnętrzne, a spłacając zobowiązania przygotowywać się możliwości pozyskania funduszy unijnych z nowej perspektywy.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 231