OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jabłko za wiersz
29 listopada 2012 roku

Jabłko za wiersz

Ponad 100 młodych poetów uczestniczyło w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu literackiego „Poetyckie Listopady”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie. Autorom najlepszych tekstów wręczono Złote, Srebrne i Niebieskie Jabłka.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w środę, 28 listopada, w Forum Synagoga. Spotkanie z młodymi poetami prowadziła Teresa Burkietowicz z Młodzieżowego Domu Kultury, organizatora konkursu. O nagrodzonych i wyróżnionych wierszach mówiły natomiast jurorki: Halina Zapłata, Bogna Skrzypczak-Walkowiak oraz Katarzyna Lisiak.

zdjecie

W sumie na konkurs, który miał już swoją dziesiątą edycję, swoje wiersze nadesłało 109 młodych poetów. Jurorzy spośród 209 tekstów wybrali najlepsze. Tradycyjnie autorom nagrodzonych wierszy przyznano Złote, Srebrne i Niebieskie Jabłka, ponadto wręczono także wyróżnienia.

zdjecie

Jestem pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych dzisiaj wierszy. Słuchając ich, zagrało we mnie wiele emocji. Dzisiaj po raz pierwszy uczestniczyłam w konkursie „Poetyckie Listopady” i wiem już, że taką właśnie działalność chcę wspierać. To poetycki konkurs dla amatorów, który dla nich – dla młodych poetów jest okazją do wypowiedzenia się przed szerszym gremium – mówiła dziękując młodym poetom za udział w konkursie oraz pomysłodawcom przedsięwzięcia dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim Anna Torz.

Tegoroczna edycja była już dziesiątą, jubileuszową. Pokłosiem konkursu „Poetyckie Listopady” jest kolejny już tomik wierszy, ukazujący dorobek poetycki dzieci i młodzież z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu – podkreśla pomysłodawczyni konkursu Teresa Burkietowicz z MDK.

W tomiku znalazły się nie tylko teksty, ale też prace plastyczne, nagrodzone w konkursie pt. „Spacer po moim mieście”, organizowanym przez Krzysztofa Ryfę z Galerii 33.

zdjecie

Młodym poetom wręczali nagrody: Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk. dyrektor MDK w Ostrowie Anna Torz oraz wicedyrektor MDK Dariusz Kępiński.

zdjecie

Wiersze były oceniane w trzech kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tej pierwszej Złote Jabłko zdobyła Natalia Szyszka (SP w Wysocku Wielkim), Srebrne Jabłko Mikołaj Nadstawek (SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim), a Niebieskie – Weronika Rant (SP nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim). Wyróżnienia przyznano: Julii Śmiechowskiej (SP Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim), Piotrowi Budujowi (SP w Daniszynie), JuliiŚniegockiej (SP nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim), Sarze Tułazie (SP w Gostyczynie) oraz Mateuszowi Rachwalskiemu (SP nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim).

W kategorii szkół gimnazjalnych Złote Jabłko przyznano Katarzynie Rynkowskiej (Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim), Srebrne Igorowi Żulickiemu (Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim), a także Weronice Karbowiak (Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim), Niebieskie – Sylwii Poterek (Gimnazjum w Korytach) oraz Marii Agnieszce Kozan (Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury postanowiło wręczyć Złote Jabłko Annie Zimnej (III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Agnieszce Podhajskiej (II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim), Srebrne – Angelice Perz (III LO w Ostrowie) oraz Anecie Lewandowskiej (I LO w Ostrowie Wielkopolskim), a Niebieskie –Weronice Zielińskie (II LO w Ostrowie Wielkopolskim). Wyróżnienia przypadły: Agnieszce Biskupem (Zespół Szkół Usługowych, Technikum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Marcie Mróz (IV LO w Ostrowie Wielkopolskim).

Ponadto przyznano nagrodę za opowiadanie „Z pamiętnika Pusi” Iladii Walkowiak ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 564