OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauczyć pierwszej pomocy
30 listopada 2012 roku

Nauczyć pierwszej pomocy

W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego trwa właśnie innowacyjny program profilaktyczny. Uczestnicy oprócz wykładów i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej mogą wziąć udział w oznaczeniu swojej grupy krwi, co jak podkreślają ratownicy medyczni może być kluczową informacją podczas akcji ratującej życie w nagłych przypadkach.

Większość ludzi będąc świadkami zasłabnięcia lub wypadku drogowego boi się udzielić pierwszej pomocy, bo nie wierzy w swoje umiejętności lub obawia się konsekwencji swoich działań. Jak podkreślają doświadczeni ratownicy zawsze priorytetem jest ludzkie życie, które trzeba starać się ocalić. Ratownicza triada to: przytomność, oddech, krążenie reszta schodzi na dalszy plan, ale trzeba wiedzieć jak zminimalizować ryzyko.

zdjecie

Program o nazwie „Pierwsza pomoc przedmedyczna z oznaczeniem grupy krwi” ma pomóc młodym ludziom pokonać tą barierę i odpowiednio zareagować. Program obejmuje blok teoretyczny, czyli zajęcia w 20-30 osobowych grupach oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie w grupach po 10-15 osób. Młodzież z wielkim zaangażowaniem przygotowują ratownicy medyczni z ostrowskiego szpitala.

- Uczestnicy programu poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku doznania różnego rodzaju urazów oraz w przypadkach szczególnych takich jak: utonięcia, zasłabnięcia, porażenia prądem, zadławienia. Młodzież biorąca udział w zajęciach będzie wiedzieć jak pomóc osobie poszkodowanej, u której doszło do zatrzymania krążenia, oddechu oraz na czym polega różnica przy resuscytacji u dorosłych i dzieci – wyjaśnia Wojciech Kornaszewski, ratownik medyczny prowadzący zajęcia teoretyczne.

zdjecie

Programem objęto wszystkich uczniów klas drugich ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego w roku szkolnym 2012/2013, czyli w sumie 1949 osób. Wszyscy uczestnicy mają szansę poddać się badaniu na oznaczenie grupy krwi, która zostanie potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem.

- Po zainteresowaniu młodzieży widzę, że ten program jest bardzo trafiony. Pytałem młodych ludzi i okazuje się, że zdecydowana większość z nich jeździ samochodem lub motorem. Dlatego uważam, że ostatni akcent tego programu – oznaczenie grupy krwi - może być dla nich bardzo ważne. Po zakończeniu tego programu do puli dokumentów osobistych, jakie noszą zazwyczaj przy sobie uczniowie dołączy jeszcze jeden, a mianowicie karta informująca jaką mają grupę krwi. W nagłym przypadku taka informacja będzie dla lekarza niezwykle pomocna. Wiadomo, że trzeba będzie ją jeszcze zweryfikować, ale w momencie, kiedy liczy się każda minuta, taka informacja będzie bardzo ważna – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Na realizację programu z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono w sumie 70.000 złotych. Zajęcia w klasach oraz badania potrwają do 21 grudnia. Pokłosiem akcji profilaktycznej będzie wydanie Kart Życia, czyli kart informujących o grupie krwi, które zostaną przekazane uczestnikom na początku przyszłego roku.

Odwiedzin: 293