OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Połączy dwa województwa
30 listopada 2012 roku

Połączy dwa województwa

Nowo wybudowana droga w miejscowości Bogdaj połączy dwie gminy, dwa powiaty i dwa województwa. Zadanie zrealizowane zostało dzięki współpracy trzech samorządów i zarządów dróg.

Ciąg dróg powiatowych 5336P i 1421D jest istotnym szlakiem komunikacyjnym łączącym powiaty ostrowski i milicki oraz Wielkopolskę z Dolnośląskim. O modernizację, a właściwie o budowę od podstaw tej drogi zabiegały władze Sośni. Dla mieszkańców ten ciąg komunikacyjny stanowi najkrótsze połączenie w kierunku Milicza, Sulmierzyc, Krotoszyna, a także Poznania. Niestety, dotychczas droga ta na odcinku przebiegającym przez granicę powiatów miała nawierzchnię gruntową.

zdjecie

zdjecie

Porozumienie dotyczące jej budowy zawarto w 2012 r.

- Ustaliliśmy w nim, że Powiaty Ostrowski i Milicki oraz Gmina Sośnie, wspólnie wykonają nawierzchnię bitumiczną, a całe zadanie w naszym imieniu zrealizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski, podkreślając dobrą współpracę z samorządowcami w tej kwestii.

zdjecie

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości ok. 600m. Na realizację zadania Powiat Ostrowski przeznaczył 100 tys. zł, Powiat Milicki 113 tys. zł a Gmina Sośnie 102 tys. zł.

- Istotne jest także to, że podzieliliśmy się zadaniami w ramach całego projektu. Powiat Milicki opracował projekt budowlany dla swojego odcinka, a Gmina Sośnie dla odcinka na terenie naszego powiatu – powiedział Piotr Śniegowski dyrektor PZD w Ostrowie.

W sieci drogowej Powiatu Ostrowskiego znajduje się pond 500 km dróg, dla przykładu powiat pleszewski ma ich ok. 370, a ostrzeszowski 261. Z ogólnej liczby dróg powiatowych ok. 410 km ma nawierzchnię bitumiczną. Z tego ok. 120-130 już zostało zmodernizowanych. Pozostaje więc ok. 280 km czyli ok. 1/3 do wykonania i to stanowi prawdziwe wyzwanie. W efekcie reformy administracyjnej drogi rozdysponowano z automatu i dlatego oprócz ważnych ciągów komunikacyjnych, na których natężenie ruchu wynosi nawet kilka tys. pojazdów na dobę Powiat Ostrowski otrzymał także nieutwardzone leśne dukty. W takim standardzie była m.in. droga w Bogdaju, od niedawna dopiero pokryta asfaltem.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 348