OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Otrzymali certyfikat
3 grudnia 2012 roku

Otrzymali certyfikat

18. uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach wzięło udział w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenie zorganizowano w dniach od 1-17 listopada 2012 roku. Kursy te prowadzone są przez jednostki organizacyjne, upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin.

 - Dzięki tym zajęciom nasza młodzież otrzymuje certyfikaty uprawniające do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Szkolenia spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co pozwala na poszerzenie ich dotychczasowej wiedzy, którą mogą wykorzystać w swojej praktyce rolniczej – wyjaśnia dyrektor, Tomasz Guliński.

zdjecie

Kurs przeprowadzili nauczyciele: Andrzej Krzak, Bogusław Lipiński oraz Dorota Grobelna. Program uwzględnił obowiązujące przepisy dotyczące nabywania środków ochrony roślin, postępowanie w razie ich reklamacji, badanie sprawności technicznej opryskiwaczy, charakterystykę środków ochrony roślin i zasady ich stosowania z uwzględnieniem składu preparatu, formy użytkowej, okresów karencji i prewencji, a także ich klasyfikacji pod względem potencjalnego zagrożenia dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych.

- Uczestnicy szkolenia przyswoili sobie wiedzę dotyczącą czynników wpływających na skuteczność zabiegu ochrony roślin. Podczas zajęć przedstawiono również ogólne zagadnienia z zakresu ochrony roślin, obejmujące przede wszystkim organizmy szkodliwe i metody ich zwalczania, zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin – dodaje dyrektor.

Prowadzący przedstawili uczestnikom również problemy wpływu środków ochrony roślin na środowisko, wskazali sposoby postępowania z opakowaniami po zużyciu środka ochrony roślin, a także zobrazowali negatywny wpływ środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne. Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs zakończył się egzaminem w formie testu. Pozytywny wynik był podstawą uzyskania świadectwa-certyfikatu, które umożliwi zakup oraz stosowanie środków ochrony roślin, a jego ważność wynosi 5 lat.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 308