OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
GOLDWELL techniki modelowania
3 grudnia 2012 roku

GOLDWELL techniki modelowania

„Nadaj włosom idealny charakter - Techniki Modelowania” to tytuł szkolenia, które przeprowadzone zostało przez instruktorów „Goldwell” Marlenę Tąpałę i Michała Furmaniaka w pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy między GOLDWELL a Zespołem Szkół Usługowych było uczestnictwo nauczycieli kształcących młodzież w zawodach: technik usług fryzjerskich i fryzjer w cyklu szkoleń, które miały miejsce we wrześniu bieżącego roku.

zdjecie

- Naszym priorytetem jest przygotowanie nauczycieli i bazy dydaktycznej do kształcenia młodych adeptów sztuki fryzjerskiej z duchem czasu. Stąd pomysł aby zorganizować profesjonalne szkolenie w naszej szkole – mówi dyrektor Dariusz Kaczmarek.

W spotkaniu z profesjonalistami, które odbyło się 29 listopada 2012 roku uczestniczyły uczennice z klasy 4te kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, a także nauczyciele Katarzyna Stawicka, Emilia Szkudlarz, Edyta Wawrzyniak i pracodawcy współpracujący ze szkołą, mistrzów fryzjerskich: Ewa Ibron i Anna Precz.

zdjecie

Szkolenie pozwoliło zdobyć solidne podstawy teoretyczne i technologiczne pracy z produktami marki do stylizacji oraz wpłynęło na rozwój pozatechnologiczny związany z jakością pracy w salonie fryzjerskim. Zajęcia były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym. Język zawodowy instruktorów podkreślił celowość posługiwania się profesjonalnym słownictwem w zakresie wykonywania zabiegów fryzjerskich i obsługi klienta.

- Cieszę się bardzo z nawiązania współpracy z Firmą GOLDWELL, która podejmuje wiele starań, aby fryzjerstwo było bardzo profesjonale. Ma opracowane patenty techniczne, które czynią pracę komfortową. Chcemy te rozwiązania wdrożyć do kształcenia zawodowego podnosząc tym samym jakość kształcenia. W chwili obecnej rozważana jest możliwość podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy Firmą GOLDWELL, a naszą szkołą. W jej ramach projektowana byłaby klasa fryzjerska pod patronatem Firmy GOLDWELL – wyjaśnia dyrektor ZSU.

zdjecie

Ostrowska „Usługówka” dąży do tego by pracownia fryzjerska pracowała na markowych produktach. Jest to bardzo istotne w pacy fryzjera-stylisty. Opracowane serie preparatów stanowią integralną część poszczególnych systemów do pielęgnacji, farbowania, trwałego i nietrwałego odkształcania wreszcie stylizacji co umożliwia wykonanie usługi na bardzo wysokim poziomie i spełnienie oczekiwań klienta. Poza tym uczeń ma możliwość obserwowania efektów pracy, analizowania i wyciągania wniosków.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 478