OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
III LO najlepsze z historii
4 grudnia 2012 roku

III LO najlepsze z historii

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie najlepiej przygotowuje uczniów do podjęcia studiów historycznych, to ocena Instytutu Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją opinię instytucje potwierdziła wręczeniem specjalnego listu na ręce dyrektora szkoły Marii Tomalak.

Swoisty „ranking;; Instytut przygotował na podstawie danych związanych z przygotowaniem uczniów podejmujących studia historyczne w latach 2010 – 2012. Ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 29 listopada 2012 r. w Poznaniu podczas seminarium pt. Współpraca środowiska akademickiego z placówkami oświatowymi w Wielkopolsce. W seminarium brali udział: prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk – prorektor ds. studenckich UAM, prof. dr hab. Józef Dobosz – dyrektor Instytutu Historii.

zdjecie

Na spotkanie władze Instytutu zaprosiły 30 szkół, z których w ostatnich trzech latach rekrutowała się największa liczba studentów, osiągających bardzo dobre wyniki nauczania.

- Myślę, że obecność naszej szkoły na tym spotkaniu, wśród w przeważającej części szkół poznańskich, może być powodem do dużego zadowolenia i złożenia podziękowań nauczycielom - mówi Maria Tomalak.

Współpraca „trzeciego’’ LO z Instytutem Historii polegała m.in. na tak zwanej współpracy okresowej, tj. wyjazdach na uczelnię grupy zainteresowanej młodzieży na wykłady otwarte, udziale w Festiwalu Nauki i Sztuki oraz w Olimpiadzie Historycznej.

- Udział w seminarium pozwolił poznać inne, ciekawe formy współpracy, które będziemy chcieli wykorzystać w naszej szkole, zwłaszcza w przygotowaniu oferty edukacyjnej dla uczniów wybierających w naszej szkole naukę w klasie humanistyczno-dziennikarskiej. Jak się okazuje spora grupa naszych uczniów wybiera studia, na których rozwija swoje zainteresowania z historii i wykorzystuje potencjał rzetelnego przygotowania przez szkołę do radzenia sobie z wymaganiami szkolnictwa wyższego - dodaje dyrektor Maria Tomalak.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 230