OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert piosenki Marka Grechuty
7 grudnia 2012 roku

Koncert piosenki Marka Grechuty

Wieczór poświęcony pamięci Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienie” odbył się w środę 5 grudnia 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Celem koncertu było finansowe wsparcie ciężko chorej uczennicy szkoły.

W ramach koncertu licznie zgromadzona publiczność mogła poznać szczegóły z życia Marka Grechuty i jego żony wysłuchać największych przebojów mistrza w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego: Anny Baszczyńskiej, Kingi Bilskiej, Dawida Binka, Joanny Fabianowskiej, Natalii Gryczki, Damiana Janiaka, Aleksandry Jaskuły, Miłosza Jury, Andrzeja Kaczmarka, Aleksandry Klimek, Karoliny Maślińskiej, Pawła Rokicki, Piotra Skórzybuta, Gabrieli Szymczak i Wojciecha Trzcielińskiego oraz absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego: Joanny Jackowiak, Kornelii Majewskiej, Moniki Okrój, Błażeja Smoka. Gościnnie wystąpili: Adrian Kulus i Sylwia Wojtyczka.

zdjecie

Najbardziej wzruszającym momentem było odczytanie listu Kingi, w którym podziękowała wszystkim organizatorom oraz koleżankom i kolegom za to, że mogła utwierdzić się w przekonaniu jak wspaniali są ludzie, którzy przyszli tego dnia, aby wesprzeć ją nie tylko duchowo, ale przede wszystkim finansowo. Podczas koncertu zebrano 3402 zł i 5 groszy. Kwota ta zostanie przekazana na konto wskazane przez mamę uczennicy.

zdjecie

Szczególne słowa podziękowania dla organizatorów i wsparcia dla Kingi skierował Starosta Paweł Rajski.

Program został przygotowany przez nauczycieli I LO Teresę Duczmal, Grażynę Niemand, Annę Bielawną-Piec i Marzenę Machałę.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 410