OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Make a step w ostrowskim Reymoncie
7 grudnia 2012 roku

Make a step w ostrowskim Reymoncie

Już po raz drugi II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim wzięło udział w organizowanym przez AIESEC programie Make a Step.

Program ma na celu szerzenie tolerancji wobec innych narodowości, promowanie nauki języków obcych oraz zdobywanie wiedzy na temat innych kultur. W ramach programu szkoła gościła studentów, którzy mieszkali z rodzinami uczniów i prowadzili zajęcia w języku angielskim.

zdjecie

W dniach od 3 do 7 grudnia 2012 roku liceum odwiedzili Heyda Fabritani z Indonezji i Karthik Jayaraman z Australii. Było egzotycznie i bardzo interesująco. Heyda poszerzyła wiedzę uczniów o obszarze kulturowym południowo-wschodniej Azji. Natomiast Karthic, z pochodzenia Hindus, mieszkający od dzieciństwa w Sydney przybliżył młodzieży kosmopolityczne społeczeństwo Australii. Znowu okazało się, że pomimo różnic, można świetnie się porozumieć i wiele wzajemnie się nauczyć. Uczniowie „Reymonta” po raz kolejny przekroczyli granice nie tylko krajów ale i kontynentów.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 204