OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Reymont 20 lat później…
10 grudnia 2012 roku

Reymont 20 lat później…

W piątek, 7 grudnia 2012 roku w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce prezentacja projektu edukacyjnego „Reymont - reaktywacja 1992- 2012”.

Strona merytoryczno - organizacyjna przedsięwzięcia spoczywała na barkach: Donaty Koniecznej, Iwony Dembczyńskiej, Beaty Nowickiej, Marka Śmiłowicza, Jarosława Biernaczyka i Jerzego Wójcickiego, którzy 6 lipca br. założyli Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO.

zdjecie

zdjecie

Uroczystość 20 - lecia po reaktywacji tego Liceum w 1992 roku miała różne odsłony. W pierwszej wręczono dyplomy okolicznościowe przedstawicielom Grupy Reaktywacyjnej: Pawłowi Rajskiemu pełniącemu 20 lat temu stanowisko Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrowie Wielkopolskim, Aleksandrze Kierstein - wówczas przewodniczącej ostrowskiego Komitetu Obywatelskiego, Andrzejowi Kornaszewskiemu wówczas przewodniczącemu ostrowskiej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Bożenie Woś- wówczas i dzisiaj również - prezesowi ostrowskiego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Jerzemu Bartczakowiwówczas Kuratorowi Oświaty i Wychowania w Kaliszu.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu naszego Liceum na mapę oświatową Ostrowa Wielkopolskiego, naprawiając błędną decyzję o jego likwidacji w 1978 roku. Dziękuję wszystkim naszym donatorom, bez których nie byłaby możliwa tak wspaniała oprawa naszej, jubileuszowej uroczystości. Nie byłoby tego rocznicowego wieczoru bez ogromnego zaangażowania naszej młodzieży” - powiedziała Donata Konieczna, prezes Stowarzyszenia Reymontowskiego.

zdjecie

W imieniu Grupy Reaktywacyjnej głos zabrał m.in. Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który powiedział m.in.:

- Ja byłem tylko małym trybikiem w tej grupie zwolenników wznowienia działalności edukacyjnej w II LO. Bez zaangażowania i odważnej decyzji Pana Jerzego Bartczaka, kaliskiego Kuratora Oświaty i mojego pierwszego szefa, nie byłoby to możliwe. I za to Panie Kuratorze, bardzo dziękuję. Dziękuję także Andrzejowi Kornaszewskiemu, pierwszemu dyrektorowi, który z dobraną przez siebie grupą nauczycieli przywracał dawny blask tej szkole. Dziękuję także zmieniającemu się w ciągu minionych 20 lat, gronu pedagogicznemu, które wspólnie z uczennicami i uczniami solidnie zapracowało na dzisiejszą pozycję lidera wśród liceów ostrowskich.

Następnie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Reymontowskiego przyznano tytuły honorowe za wybitne osiągnięcia w minionym 20 - leciu. Tytuł „Zasłużony dla Szkoły” - otrzymał Andrzej Kornaszewski, tytuł „Zasłużony Profesor”- otrzymała polonistka Mirosława Grzesiak, a tytuł Wybitna Absolwentka - Natalia Walczak- zdobywczyni m.in. 3. miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

- W 1992 roku stanowiliśmy jako społeczność szkolna grupę bardzo zżytą. Atmosfera w pokoju nauczycielskim była niemalże rodzinna. Bardzo się cieszę, że jako absolwentka Reymonta, mogłam uczestniczyć w tym pionierskim dziele jego reaktywacji. A młodemu i prężnemu Stowarzyszeniu, dziękuję za przyznane wyróżnienie i życzę dalszych ciekawych przedsięwzięć- powiedziała Mirosława Grzesiak.

Okolicznościowe dyplomy otrzymały także: Izabela Bothur- dyrektor II LO w latach 1999-2011 oraz Renata Nowak- pełniąca w tych samych latach funkcję wicedyrektora, a od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku p.o. dyrektora tego Liceum.

- II LO to przerwana historia szkoły z ogromnymi tradycjami. Była to historia ciekawa i burzliwa. Trwanie i zmiana to dwa kluczowe słowa idealnie pasujące do ostrowskiego Reymonta. To kolejni, zmieniający się dyrektorzy, widoczni na portretach w auli, w której się dzisiaj znajdujemy, to zmieniający się nauczyciele i uczniowie, tworzyli oblicze tej szkoły, w której mam zaszczyt od 1 września br. pełnić funkcję dyrektora -powiedział Karol Marszał.

zdjecie

zdjecie

W bogatym i ciekawie skomponowanym montażu słowno - muzycznym prowadzonym przez Marysię Falis z I D oraz Piotra Jaśkowiaka z III B zaprezentowali się młodzi artyści z Reymonta: Zosia Banaszak, Ania Wróbel, Robert Wnuk- wszyscy z III E, Małgosia Grobelnaz III B, Marta Matysek i Maciej Sułecki z II F, Agnieszka Rasiak z II E oraz Julia Jaszczykz I D. Podczas uroczystości wystąpili także absolwenci: Agnieszka Kurzawa i Mateusz Ogórkiewicz.

Na zakończenie prowadzący uroczystość, Jerzy Wójcicki podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym odbył się jubileusz. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę młodych artystek i artystów, którzy uświetnili przedsięwzięcie.

Końcowy akcent uroczystości to kuluarowe rozmowy przy skromnym poczęstunku. Były one doskonałą okazją do rozmów pokoleniowych, bowiem na uroczystość zaproszono m.in. Grono Pedagogiczne z roku 1978 z Dyrektor Łucją Huzarewicz na czele.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę okolicznościową publikację „Z archiwum 20- lecia. Reymont – reaktywacja 1992 - 2012”, z którą można się również zapoznać na www.2liceum.osw.plw zakładce Stowarzyszenie Reymontowskie.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 759