OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Promocja pierwszej monografii powiatu
11 grudnia 2012 roku

Promocja pierwszej monografii powiatu

Na rynek trafiła właśnie książka autorstwa Macieja Kowalczyka „Geneza i pierwsze półwiecze Powiatu Ostrowskiego (1887-1939). Zarys dziejów ustrojowo – politycznych”. To pierwsza monografia Powiatu Ostrowskiego. Publikacja ukazała się w ramach obchodów z okazji 125 – lecia Powiatu Ostrowskiego.

Promocja książki odbyła się w sobotnie popołudnie, 8 grudnia 2012 roku w Pałacu Bagatela koło Czekanowa.

zdjecie

Oprócz zapraszających na promocję publikacji Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim Włodzimierza Grabowskiego byli także: Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Marlena Maląg, Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Andrzej Knopiński, Radni Powiatu Ostrowskiego: Maria Tomaszewska, Aneta Franc i Józef Wajs, Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik, a także zaproszeni goście.

zdjecie

Starosta Ostrowski witając zaproszonych gości powiedział:

- Jestem dumny, że w tej kadencji została wydana książka, która jest jednym z elementów obchodów 125 – lecia Powiatu Ostrowskiego. W ramach tych uroczystości wręczono już nagrody Starosty Ostrowskiego im. Wojciecha Lipskiego, które z pewnością przejdą do historii. Kolejnym akcentem były Stypendia ks. Jana Kompałły. A teraz doczekaliśmy się także książki. Bardzo się cieszę, że wśród nas jest autor, który zapewne nam o niej opowie. Publikacja ta jest bardzo ciekawa w wymowie historycznej. Znajdują się w niej ciekawostki, bardzo istotne dla dziejów powiatu. Myślę, że nie potrzebuję zapraszać do tej lektury. Wiem, że wśród nas są ludzie, którym historia jest bardzo bliska – mówił Paweł Rajski.

zdjecie

Jak mówi sam autor książki, inspiracją do napisania tej publikacji był przypadający w tym roku Jubileusz 125 – lecia powstania Powiatu Ostrowskiego. Celem wydania tej książki jest popularyzacja dziejów regionalnych. Książka składa się z czterech rozdziałów i obejmuje pierwsze 50 lat istnienia Powiatu Ostrowskiego czyli od jego utworzenia w 1887 roku, aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku.

- Do napisania tej ksiązki zachęcił mnie wicestarosta Tomasz Ławniczak. Publikacja ta obejmuje genezę i najstarszą dekadę, czyli pierwsze półwiecze istnienia Powiatu Ostrowskiego. Do tej pory tak bardzo marginalnie traktowanego w monografiach historycznych od czasu naszego regionu. Poza tym opisałem także poprzedników Powiatu Ostrowskiego czyli starostwo niegrodowe odolanowskie przed rozbiorami oraz duży Powiat Odolanowski z którego został wydzielony Powiat Ostrowski. Są też sylwetki starostów i dzieje ustrojowe, gdyż książka ta koncentruje się przede wszystkim na kwestiach ustrojowo – politycznych – powiedział historyk Maciej Kowalczyk.

zdjecie

Pierwszą osobą, która przeczytała publikację autorstwa jeszcze przed wydrukiem był Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

- Historia regionu ostrowskiego ukazała się do tej pory tylko w jednej pozycji „Ostrów Wielkopolski dzieje miasta i regionu” wydanej w 1990 roku pod redakcją prof. Stanisława Nawrockiego. Mamy też monografię Ostrowa i poszczególnych miejscowości, ale całości regionu nikt do chwili obecnej nie zdecydował się ująć. Ostrowscy historycy przyznają, że dotychczasowe teksty te są nierówne i zawierają niejednokrotnie błędy, które są powielane. Dlatego też zapraszam do przeczytania publikacji Macieja Kowalczyka. Autor wykorzystuje tutaj pełną literaturę przedmiotu i powołuje się na to co do tej pory opracowywano w kontekście istnienia powiatu, ale także posługuje się badaniami archiwalnymi. Jest cały szereg nowatorskich niepublikowanych w prasie naukowej rzeczy, chociażby odkrycie starosty. Jak się okazuje jednego z sześciu, a nie jak myśleliśmy, że było pięciu.

zdjecie

zdjecie

Wydawcą książki „Geneza i pierwsze półwiecze Powiatu Ostrowskiego (1887-1939). Zarys dziejów ustrojowo – politycznych” jest ostrowska Biblioteka Publiczna.

- Ta książka wpisuje się w działalność Biblioteki Publicznej. Pierwszą rzeczą którą wydaliśmy była publikacja z okazji 20 – lecia odnowienia samorządu Ostrowa Wielkopolskiego „Zarys dziejów samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego” wydana trzy lata temu. Drugą była „Geneza”. Mam nadzieję, że na tych książkach się nie skończy i biblioteka nadal będzie wspierała kolejne cenne inicjatywy. Czytelnicy mówią, że poprzez czytanie tych książek są one cały czas popularne, a czytelnik domaga się ciągle wznowień – wyjaśnia dyrektor Włodzimierz Grabowski.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 404