OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowanie po połowie
11 grudnia 2012 roku

Podsumowanie po połowie

Budowa nowoczesnej poradni specjalistycznej i inwestycje drogowe, zatrzymanie spirali długów ostrowskiego szpitala oraz funkcjonalne obiekty sportowe, spłata zadłużenia powiatu, a także przygotowanie modernizacji Klubu Nauczyciela - to kilka przykładów sukcesów pierwszych dwóch lat obecnej kadencji władz Powiatu Ostrowskiego. Okazją do podsumowań była upływająca dokładnie w dniu 8 grudnia 2012 r. połowa obecnej kadencji.  

Bilansu „połowinek” kadencji obecny Starosta Ostrowski i Wicestarosta Ostrowski dokonali podczas konferencji prasowej w dniu 7 grudnia 2012 r.

zdjecie

- Zastanawiając się, które miejsce wybrać na dzisiejsze spotkanie wybór był jednoznaczny: Klub Nauczyciela. To obiekt, który idealnie wpisuje się w „połowinkowe” podsumowanie. W pierwszym roku zdecydowaliśmy się go kupić od Wojewody, by po negocjacjach nabyć go z 75 proc. bonifikatą. Dalej opracowaliśmy nowy projekt architektoniczny, a w dniu dzisiejszym rozstrzyga się przetarg na modernizację pierwszego etapu. Inwestycję chcemy podzielić na dwa lata, tak, by już w 2014 r, oddać go do użytku środowisku oświatowemu i kulturalnemu nowoczesny i funkcjonalny obiekt – powiedział Paweł Rajski - Starosta Ostrowski prezentując jednocześnie po raz pierwszy publicznie nowoczesną wizualizację obiektu, w którym docelowo siedzibę znajdzie Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej.

Do sukcesów minionych dwóch lat starosta zaliczył: racjonalizację wydatków Powiatu Ostrowskiego i zmniejszenie zadłużenia z planowanych ok. 51 mln zł na koniec 2011 r. do planowanych 41 mln na koniec 2013 r. Racjonalizacja wydatków objęła także ponadgimnazjalną oświatę.

zdjecie

Niewątpliwym pozytywnym efektem jest także stabilizacja finansów ostrowskiego szpitala. W tym przede wszystkim zatrzymanie narastającej spirali długów. W bilansie 2012 r. oznacza to zbilansowanie kosztów lub osiągniecie minimalnego zysku.

- Wynik szpitala nie oznacza, że placówka nie ma już żadnych problemów. Są przecież zobowiązania z poprzednich lat, które trzeba spłacić. Gdyby jednak w 2012 r. szpital miał stratę musielibyśmy ją pokryć z własnych dochodów, co przy naszym zadłużeniu nie jest możliwe. W przeciwnym razie przepisy narzucałyby na nas obowiązek przekształcenia w spółkę. Ta forma organizacyjno-prawna w służbie zdrowia pozostawia wiele wątpliwości. Tegoroczne wyniki były, więc żywotnie ważne dla nas, jako organu prowadzącego, ale także dla wszystkich zatrudnionych – powiedział P. Rajski.

zdjecie

Największym sukcesem inwestycyjnym dwóch lat była budowa nowoczesnej poradni specjalistycznej, obiektu, na który mieszkańcy czekali ponad 30 lat. Inwestycję udało się zrealizować w rekordowym czasie 6 miesięcy, a rocznie korzysta z niej ok. 100 tys. ludzi. Zadanie pochłonęło ok. 6.8 mln złotych z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Oprócz poradni w obiekcie znalazła się także nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego. Co istotne, w proces wyposażenia poradni włączyły się finansowo samorządy Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

W zakresie inwestycji drogowych w ciągu dwóch lat zrealizowano inwestycje drogowe na długości ponad 32 km. W ubiegłym roku jedną z największych była budowa drogi Szczury-Czekanów. W 2012 r. największym pod względem wartościowym zadaniem okazało się zrealizowane w błyskawicznym tempie kilku tygodni, rondo przy skrzyżowaniu ulic Grabowskiej i Witosa w Ostrowie.

zdjecie

zdjecie

W sferze obiektów sportowych wymienić należy boisko wielofunkcyjne w Przygodzicach, posiadające tytuł najlepszego obiektu sportowego 2011 roku w Wielkopolsce przyznany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zmodernizowanie boiska przy Zespole Szkół Specjalnych.

zdjecie

zdjecie

Jako sukces zaliczono także współpracę z miastem i z gminami. Z miastem obejmowała on m.in. wspomnianą już realizację ronda oraz służący uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego kompleks boisk wielofunkcyjnych.

Jak podkreślał starosta, właśnie współpraca z samorządami ma dla niego dużą wartość tym bardziej, że udaje się współpracować zarówno w projektach inwestycyjnych (współfinansowanie remontów i modernizacji dróg oraz chodników), jak i w przedsięwzięciach o charakterze rekreacyjnym (festyn lotniczy, dożynki).

zdjecie

W ciągu dwóch lat obecnej kadencji udało się także pozyskać ok. 30 mln złotych ze środków zewnętrznych, w większości z tzw. projektów „miękkich’’, co jak podkreślał starosta wymagało mrówczej pracy zarówno pracowników Starostwa Powiatowego, jak i dyrektorów jednostek oraz placówek podległych.

zdjecie

zdjecie

Podsumowania dokonano także w dziedzinie promocji. W tym zakresie zwrócono uwagę na: cykl imprez związanych ze 125-leciem Powiatu Ostrowskiego, a promocję poprzez kluby sportowe. W ciągu dwóch lat na ten cel przeznaczono ok. 100 tys. złotych, zarówno na duże kluby, jak i małe lokalne organizacje sportowe.

Starostowie określili także zdefiniowane w kilku obszarach cele strategiczne na najbliższe dwa lat. W sferze finansowej będzie to odpowiedzialne planowanie kolejnych budżetów, co ma przynieść zmniejszanie zadłużenia i przygotowanie się do absorpcji środków z nowej perspektywy unijnej.

W infrastrukturze nacisk położony będzie na modernizację dróg i chodników, a priorytetem będzie modernizacja drogi Psary-Śliwniki.

- Z powiatowych dróg niezmodernizowanych najbardziej obciążona ruchem kołowym jest droga Psary-Śliwniki. Już w tym roku na pierwszy etap przeznaczyliśmy ok. 700 tys. zł. z czego 200 tys. zł pochodzi z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a w nowym budżecie na to zadanie planujemy ok. 1,5 mln złotych – powiedział Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Drugim obszarem w infrastrukturze będzie otwarcie terenów inwestycyjnych w Przygodzicach. W tym zakresie Powiat Ostrowski współpracuje ściśle z samorządem Przygodzic.

W zakresie zdrowia nadal istotna pozostanie konsekwentna realizacja programu restrukturyzacji ostrowskiego szpitala, utrzymanie pozytywnych tendencji oraz unowocześnianie bazy.

- Moim wielkim marzeniem jest zagospodarowanie piętra nad poradnią specjalistyczną na nowoczesny oddział kardiologiczny. Właśnie nowoczesnej, nie zachowawczej, ale inwazyjnej kardiologii oczekują nasi pacjenci. Ta inwestycja może przesądzić nie tylko o poziomie opieki medycznej, ale także miejscu, w którym znajdzie się nasz szpital, za rok lub dwa. Czy będzie się rozwijał w nowoczesnych obszarach medycyny czy prześcignie go konkurencja. Nie żeby nasi pacjenci potrzebujący specjalistycznych zabiegów byli wywożeni do ościennych szpitali – powiedział P. Rajski.

zdjecie

Starosta chce także rozwiązać w najbliższych latach problem lokalowy Młodzieżowego Domu Kultury, który ma znaleźć nowe lokum w części budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Usługowych. Do tego czasu elewacja szkoły powinna diametralnie zmienić swój wygląd. Nowe oblicze powinien zyskać także Zespół Szkół Usługowych.

zdjecie

Na połowinkowej konferencji nie zabrakło także politycznego podsumowania koalicji.

- Niektórzy zapowiadali, że ta koalicja jest na tyle egzotyczna, że wkrótce się rozpadnie. Okazało się, że jesteśmy otwarci na współpracę zarówno między sobą, jak i pozostałymi klubami. Mocne podziały polityczne na krajowym szczeblu nie przenoszą się na samorząd. Tutaj postawa wymaga więcej pragmatyzmu i sporów o środki, które idą na załatwianie ludzkich potrzeb – powiedział T. Ławniczak. - Osobiście bardzo dobrze współpracuje mi się z Pawłem Rajskim. Wspólnie stawiamy sobie cele. A co nas zaskoczyło? Przyznam, że mimo iż jako szefowie klubów opozycyjnych mieliśmy ogólną diagnozę finansową mówiącą o bardzo ciężkiej sytuacji powiatu, nie zdawaliśmy sobie sprawy, w jak bardzo trudnej sytuacji jest ostrowski szpital. W szczegółach jego kondycja finansowa okazała się zdecydowanie trudniejsza niż nam to przedstawiano do 2010 roku. Dlatego najważniejsze jest to, że w tym roku zbilansowaliśmy przychody i koszty szpitala.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 335