OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wybierają nowe technologie
12 grudnia 2012 roku

Wybierają nowe technologie

Wiatrak napędzany energią słoneczną, czy kamera do inspekcji termowizyjnej - to zaledwie dwa przykłady urządzeń, nad którymi pracują uczniowie nowej specjalizacji energii odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie.

W roku 2012 Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie ul. Poznańska 43 uruchomił, za zgodą Zarządu Powiatu nowy zawód „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej’’. Pomysł okazał się na tyle trafny, że już po pierwszym naborze uruchomiona została klasa o tej specjalności.

zdjecie

Wybór specjalności przez nauczycieli i Dyrekcje jest nieprzypadkowy. W ich opinii jest to zawód, który ma przygotować przyszłego absolwenta do montażu instalacji, kontroli, konserwacji i naprawy urządzeń energetyki odnawialnej (turbiny wiatrowe, solary, ogniwa paliwowe, pompy ciepła, kotły na biomasę). Wpisuje się, więc w perspektywiczna i rozwijający się nowy obszar w polskiej gospodarce.

Uruchomienie nowego zawodu zaowocowało przystąpieniem szkoły do projektu unijnego pt. „Odnawialne źródła energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE”, prowadzonego przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią.  W projekcie bierze udział 30 szkół z Wielkopolski. Udział własny szkoły w projekcie to kwota 5000 zł. Natomiast cała wartość projektu dla ZST to kwota 40 000 zł.

zdjecie

- W ramach dofinansowania unijnego nasza szkoła otrzymała w listopadzie 2012 roku pięć zestawów do ćwiczeń laboratoryjnych, w skład których wchodzą następujące pomoce naukowe: ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa wodorowe i elektrolizery, wiatraki, ogniwa alkoholowe, samochodziki na wodór ze stacją tankowania, mierniki wielofunkcyjne i sprzęt do rejestracji wyników, kamerę termowizyjną, stację meteorologiczną do rejestracji warunków atmosferycznych. Oprócz doposażenia szkoły w sprzęt, dwoje nauczycieli ZST bierze udział w darmowych szkoleniach, a dwunastu uczniów w specjalistycznych praktykach – powiedział Eugeniusz Namysł dyrektor ZST w Ostrowie.

Najciekawszą formą tego projektu jest samodzielne wykonanie przez uczniów, metodą projektów, urządzeń dydaktycznych służących szkole do nauczania nowego zawodu – technik energetyki odnawialnej. Prace uczniów zostaną  ocenione przez komisję WAZE w Poznaniu, a najlepsze rozwiązania będą nagrodzone dodatkowymi pomocami naukowymi w kwocie 15000 zł. W związku z tym uczniowie ZST przygotowują bardzo ambitne projekty:  „Wizualizację źródeł energii odnawialnej na szkolnej pływalni”, „Hybrydowe źródło energii: wiatrak-ogniowo fotowoltaiczny” i „Inspekcję szkoły za pomocą kamery termowizyjnej”.

zdjecie

Swoje już nie małe umiejętności uczniowie zaprezentowali podczas jednych z ostatnich Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, które odbywają się w ZST właśnie czym wzbudzili duże zainteresowanie radnych i osób uczestniczących w posiedzeniu.

Oferta ZST to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy obecne i to w przyszłości. Absolwenci nowego kierunku mają duże szanse na znalezienie dobrej pracy, ponieważ wg Instytutu Energetyki Odnawialnej najbliższe lata to okres rewolucji w energetyce krajowej. Potencjał inwestycyjny w energetyce odnawialnej do roku 2012 sięga 90 mld złotych. Sam udział mikroenergetyki może sięgać 20 mld złotych. W procesie budowy energetyki odnawialnej będą uczestniczyć setki tysięcy przedsiębiorców w tym gospodarstwa domowe i rolne. To olbrzymi rynek dla firm instalacyjnych i producentów nowoczesnych systemów, w którym mogą znaleźć pracę przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 343