OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dobre praktyki
14 grudnia 2012 roku

Dobre praktyki

Do końca grudnia zakończy się realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego”. Programem objętych zostało niespełna 3 tysięcy uczniów z dziewięciu szkół obu powiatów. W ciągu dwóch lat wręczono około 5 tysięcy certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  

Dzięki udziałowi w projekcie szkoły odniosły wiele korzyści. Placówki otrzymały dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne, a uczniowie poszerzali wiedzę na zajęciach pozalekcyjnych i praktycznych w przedsiębiorstwach.

zdjecie

Jak mówi kierownik projektu Robert Kaczmarek, dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się zajęcia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe.  

- Kursy różnego rodzajuczy też szkolenia kosztują od 1800 złotych do 2000 złotych. Są to kwoty dość wysokie. Dlatego też młodzież uczęszczającą do szkoły, często na nie po prostu nie stać. Natomiast udział w zajęciach w ramach projektu był całkowicie bezpłatny – wyjaśnia R. Kaczmarek, inspektor z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.  

Dodatkowe zajęcia odbywały się w szkołach od 1 września 2010 roku. Liderem projektu był Powiat Ostrowski, a partnerem Powiat Kaliski. Warto zaznaczyć też, że tego rodzaju projekt edukacyjny realizowany był po raz pierwszy w regionie.

- Cieszę się bardzo, że mogliśmy realizować ten projekt wspólnie z Powiatem Ostrowskim. Mam nadzieję, że nasi uczniowie biorący w nim udział poszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe a doświadczenie, które zdobyli podczas zajęć wykorzystają w przyszłości w swojej pracy – mówi Beata Frontczak – Skrzypińska, koordynator projektu w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Do wyboru było 35. różnych zajęć pozalekcyjnych między innymi: szkolenia promujące przedsiębiorczość wśród uczniów zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, specjalistyczne warsztaty edukacyjne z udziałem pracowników naukowych uczelni wyższych z naciskiem na nowe trendy i technologie stosowane w danym zawodzie. Ponadto odbyły się również zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, marketingu, rachunkowości, bankowości i finansów, a także zajęcia informatyczne i językowe.

- Podczas dodatkowych zajęć ze stylizacji i wizażu nauczyłam się wykorzystywać techniki fryzierskie i nowoczesną technologię. A także dopasować fryzurę do sylwetki, aby wspólnie tworzyły harmonijną całość. Z pewnością przydają mi się to w dalszej pracy, bo w dzisiejszych czasach klient w salonie fryzierskim oczekuje również stylisty – mówi Agnieszka Płonka, uczennica ZSU w Ostrowie Wielkopolskim.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w dniu 6 grudnia 2012 roku w restauracji „Mleczna Perła” w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu oprócz władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego, kadry zarządzającej projektem uczestniczyli także dyrektorzy placówek oświatowych biorący udział w przedsięwzięciu i 170 uczniów, którym wręczono certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe i kompetencje.

- Myślę, że cel projektu został osiągnięty, a młodzi ludzie przez te dwa lata poszerzyli swoje umiejętności. Chcemy nadal ten projekt kontynuować. Ale tym razem objąłby on uczniów z liceów. Mam nadzieję, że Powiat Kaliski dołączy się do nas, abyśmy mogli go znów wspólnie realizować. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w koordynowanie i pilotowanie tego trwającego 2 lata przedsięwzięcia – powiedział starosta P. Rajski.

zdjecie

Na zakończenie spotkania Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak wręczyli specjalne podziękowania osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie. Gościem specjalnym konferencji była Maja Gawłowska – laureatka m.in. programu „Szansa na Sukces”.

Wartość całego projektu to 3 283 554,05 zł, z czego 2 791 020,94 zł to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 596