OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
XIII Maraton pisania listów
14 grudnia 2012 roku

XIII Maraton pisania listów

W dniach 8-9 grudnia 2012 roku w około 200 miejscach w Polsce przez 24 godziny pisane były ręcznie listy w obronie kilkunastu osób, których prawa zostały złamane. Sprzeciw wobec łamania praw człowieka wyrazili także uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Po raz pierwszy w I LO im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego odbył się  Maraton pisania listów organizowany pod patronatem Amnesty International. W piątek 7 grudnia 2012 r., w auli od godz. 8.00 do 15.00 dyrekcja, nauczyciele, księża, pracownicy administracji i uczniowie uczestniczyli w jego XIII edycji. uczniowie I liceum wyrazili ten sposób swój indywidualny sprzeciw wobec łamania praw człowieka.

zdjecie 

- Pisząc listy solidarności w obronie konkretnych osób zapoznali się wcześniej z aktualnym statusem prześladowanych i represjonowanych osób. Pomogły im w tym przygotowane prezentacje multimedialne, foldery i plakaty. Prowadzące maraton uczennice z klasy III A Paulina Babula i Monika Janoś, szczególnie podkreślały znaczenie daty 10 grudnia, rocznicy uchwalenia najważniejszego dokumentu sankcjonującego prawa podstawowe - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ – wyjaśnia Józef Pietrzak nauczyciel historii i WOS-u w I LO.

zdjecie

Najwięcej (195) napisano w obronie, skazanego na cztery i pół roku więzienia, działacza z Białorusi Alesia Białackiego. Natomiast po kilkanaście listów uczniowie wysłali w obronie: wysiedlonych, torturowanych, uwięzionych czy przebywających w kolonii karnej grup i osób: Gao Zhisheng, grupy Pussy Riot,  mieszkańców miasta Tawarga,  rodziny z ulicy Coastei,  Azza Hilal Ahmad Suleiman,  Hussain Salem Mohammed Almerfedi, mieszkańców Bodo, Chiou Ho-sun i Narges Mohammadi. Ogółem napisano i wysłano 257 listów. Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się uczennicom i uczniom z klas: I C, II B, II C oraz III D.

zdjecie

Do akcji włączyło się także II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Przez dwa dni od 5 do 7 grudnia 2012 roku napisano 117. listów. Najwięcej listów skierowano w sprawie Rosy Franco z Gwatemali, matki zamordowanej nastolatki, która walczy o sprawiedliwość, następnie w sprawie Chiou Ho-Shun z Tajwanu, oskarżonego o morderstwo na podstawie zeznań zdobytych przy użyciu tortur oraz Azzy Hilal Ahmad Suleiman z Egiptu pobitej w protestach na Placu Tahrir w Kairze. Listy zostaną przekazane do ambasad krajów, z których pochodzą więźniowie.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 420