OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Otwarto dwie wyremontowane drogi
17 grudnia 2012 roku

Otwarto dwie wyremontowane drogi

W minionym tygodniu w Powiecie Ostrowskim zostały otwarte dwie nowo wyremontowane drogi. Pierwsze symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się w miejscowości Bogdaj (Gmina Sośnie), a drugie w Chynowej (Gmina Przygodzice).   

Droga w Bogadaju to ciąg dróg powiatowych 5336P i 1421D łączący powiaty ostrowski i milicki oraz województwo Wielkopolskie z Dolnośląskim. Przed remontem odcinek ten miał nawierzchnię gruntową. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2012 roku mieszkańcy wsi zyskali nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości ok. 600m.

zdjecie 

- Jest to „maleńka” inwestycja, ale bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców Bogdaju. Od kiedy działam w samorządzie, a jest to już prawie dwadzieścia lat -pamiętam, że postulat wybudowania tego odcinka zawsze się pojawiał. Realizacja tego przedsięwzięcia to przykład współpracy Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Milickiego i naszej gminy – mówił wójt Sośni Krzysztof Bochen.

zdjecie

zdjecie

Nowy odcinek drogi oficjalnie oddano do użytku 10 grudnia 2012 roku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wójt Gminy Sośnie Krzysztof Bochen, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke oraz mieszkanka wsi. Starostwo Powiatowe w Miliczu reprezentował Henryk Włodarczyk.

Ponadto w otwarciu uczestniczyli: Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Andrzej Leki, Radni Gminy Sośnie: Dariusz Berek, Bronisław Krawiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcy wsi.

- Cieszę się bardzo, że mieszkańcy zyskali ten nowy ciąg komunikacyjny stanowiący najkrótsze połączenie w kierunku Milicza, Sulmierzyc, Krotoszyna, a także Poznania. Serdecznie dziękuję władzom gminy, a także radnym, za to że zabiegali o modernizację tak ważnego odcinka drogi, łączącego dwa województwa. Dziękuję także władzom Powiatu Milickiego za wsparcie finansowe i współpracę przy tej inwestycji – powiedział starosta Paweł Rajski.

Inwestycja kosztowała w sumie ponad 300 tysięcy złotych (Powiat Ostrowski - 100 tys. zł, Powiat Milicki 113 tys. Zł, Gmina Sośnie 102 tys. zł.

Nowy dywanik asfaltowy zyskali także mieszkańcy wsi Chynowa (Gmina Przygodzice), który położony został na odcinku ok. 1700 m. Przedsięwzięcie to kosztowało około 500 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu Ostrowskiego i od sponsorów.

- Inicjatywa zrobienia tej drogi zrodziła się w Starostwie Powiatowym. Myślę, że mamy dziś powód do zadowolenia, bo udało się wyremontować istotny odcinek łączy Chynowę, Przygodziczki, ale także Strzyżew. Dziękuję radnym i sołtysowi wsi Stanisławowi Gąsiorkowi za współpracę przy tym przedsięwzięciu, a także wykonawcy prac firmie „Piaskownia Bibianki” – mówił Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Biało – Czerwoną wstęgę przecięto 12 grudnia 2012 roku. Otwarcia wyremontowanej drogi dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, Radny Powiatu Ostrowskiego Tomasz Ziąbka, przedstawiciele rady sołeckiej na czele z sołtysem Stanisławem Gąsiorkiem, a także wykonawca prac. Ponadto obecni byli radny Powiatu Ostrowskiego Jerzy Kątny i dyrektor Powiatowego Zarząd Dróg Piotr Śniegowski.

Na zakończenie spotkania władzom Powiatu Ostrowskiego w imieniu mieszkańców podziękował Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak.

Fot. zródło portal internetowy Sośnie

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 457