OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obwodnica Ostrowa - wspólna sprawa
18 grudnia 2012 roku

Obwodnica Ostrowa - wspólna sprawa

Są zgodni, że starania o dokończenie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego będą trudną batalią. Samorządowcy i posłowie chcą jednak wspólnie walczyć o realizację tej niezbędnej dla miasta i całego regionu inwestycji i są zdecydowani sięgać po wszystkie możliwe formy nacisku.

W dniu 17 grudnia 2012 r. na zaproszenie Starosty Ostrowskiego i Prezydenta Ostrowa do ostrowskiego Ratusza zaproszeni zostali wszyscy parlamentarzyści (posłowie i senatorowie) wybierani z naszego okręgu bez względu na miejsce zamieszkania lub przynależność partyjną. Z zaproszenia skorzystali jednak tylko „ostrowscy’’ parlamentarzyści, posłowie: Andrzej Dera i Piotr Walkowski, a Poseł Leszek Aleksandrzak przysłał w swoim zastępstwie asystenta.

Najczęściej pojawiającym się na spotkaniu sformułowaniem było stwierdzenie, że budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to sprawa ponadpartyjna i ponad wszelkimi podziałami. Samorządowcy argumentowali, że w kwestii obwodnicy na swoim poziomie kompetencyjnym zrobili wszystko, a teraz niezbędne jest wsparcie parlamentarzystów w Warszawie, na które liczą i którego oczekują.

zdjecie

- Przy ich wsparciu chcemy wytaczać w instytucjach warszawskich poważne argumenty, które stawiają dokończenie obwodnicy Ostrowa w zupełnie innym świetle niż projekty innych obwodnic. Takich motywów jest wiele – mówił Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Najistotniejszy z nich to ten, iż w realizację I etapu obwodnicy rząd zaangażował już ok. 300 mln złotych, a zadanie to nie przyniosło żadnego pozytywnego efektu komunikacyjnego w mieście. Odstąpienie od II etapu byłoby wiec marnotrawstwem publicznych środków.

- Drugi istotny fakt to wybudowanie przez miasto ul. Wylotowej za 10,5 mln zł prowadzącej do nieistniejącego węzła obwodnicy. Droga powstała w standardzie zgodnym z zaleceniami i oczekiwaniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla budżetu Ostrowa był to ogromny wydatek, a dla mieszkańców dzielnicy inwestycja jest utrudnieniem, bo ul. Wylotowa przecięła istniejące połączenia – argumentował prezydent Jarosław Urbaniak.

zdjecie

Miasto ze swojego budżetu za ok. 200 tys. złotych przygotowało także projekt przebudowy Al. Słowackiego prowadzących do węzła przy ul. Kaliskiej.

Nie bez znaczenia jest także argument ekologiczny. W miejscu przebiegu obwodnicy wycięto ponad 43 ha lasów. Obwodnica Ostrowa jest zaawansowana planistycznie posiada wszystkie niezbędne pozwolenia w przeciwieństwie do innych projektów, które nie mają nawet opinii środowiskowych.

Prezydent i Starosta chcą najpierw przeprowadzić ofensywę dyplomatyczną. Swoje stanowiska w sprawie obwodnicy na najbliższych sesjach podejmą Rada Miejska i Rada Powiatu Ostrowskiego zapowiedzieli to szefowie tych organów Jarosław Lisiecki i Andrzej Leraczyk obecni na spotkaniu.

- Jako samorządowcy przygotowaliśmy wszystkie procedury związane z obwodnicą zgodnie z oczekiwaniami GDDKiA. Wydział Geodezji naszego Starostwa Powiatowego był zaangażowany w przygotowanie i realizację wszystkich wykupów. Gospodarstwo jednego z ostatnich rolników zostało niedawno wykupione, a osobiście przekonywałem go, że mógłby być zainteresowany zakupem naszych gruntów rolnych w Przygodzicach. Byliśmy do pełnej dyspozycji w zakresie procedur. Liczymy, ze teraz decydenci w Warszawie wywiążą się z zobowiązań i dokończą budowę obwodnicy. Jakakolwiek inna decyzja oznaczałaby tylko i wyłącznie marnotrawstwo środków i byłaby niezrozumiałym dla naszych mieszkańców przykładem niegospodarności – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

O sile swoich argumentów ostrowianie chcą przekonywać decydentów na miejscu.

- Już w październiku wystosowałem zaproszenie do Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Zaprosiłem posłów do Ostrowa Wielkopolskiego, by na miejscu przekonali się jak daleko jest zaangażowany projekt. Warto by naocznie zobaczyli, że jesteśmy miastem gdzie obwodnica w dwóch miejscach kończy się w piachu mimo, że jest rozpoczęta – powiedział J. Urbaniak przypominając także, że kilka dni temu o ostrowskiej obwodnicy rozmawiał z szefem GDDKiA.

zdjecie

Pomoc w sprawie przekonania posłów do Ostrowa zaoferował Piotr Walkowski. – Po wejściu do rządu Janusza Piechocińskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury został Józef Racki. Spróbujemy wykorzystać ten fakt do „przywiezienia’’ komisji do Ostrowa – powiedział poseł.

- Czeka nas potężna batalia i bój, o to, aby II etap był zrealizowany. Trzeba pochwalić zarówno powiat, jak i miasto za to, że przygotowali ze swojej strony wszystko, aby budowa mogła się rozpocząć. Problem polega jednak nie na chęciach samorządu, ale pieniądzach rządowych – powiedział Andrzej Dera.  

Poseł poinformował, iż po swojej interpelacji otrzymał z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedź, z której wynika, że ,,…priorytetami rządu są przede wszystkim autostrady i drogi ekspresowe wraz z obwodnicami na tych drogach. Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014-2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Polska otrzyma w kolejnej perspektywie unijnej’’ i zdaniem posła w środkach unijnych należy szukać szansy ostrowskiej obwodnicy.

- Teraz trzeba pokazać, że budowa obwodnicy jest problemem i potrzebą całego regionu. Razem staniemy w jednym szeregu z prezydentem, starostą i mieszkańcami jeśli będzie potrzeba  – stwierdził A. Dera.

Uczestnicy spotkania uznali, że jeśli zawiodą metody dyplomatyczne, widzą możliwość wykorzystania bezpośrednich form demokracji i perswazji społecznych wszystko po to, by plan budowy ostrowskiej obwodnicy powrócił na listę 1A - projektów przeznaczonych do realizacji.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 273