OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs Pianistyczny dla dzieci
18 grudnia 2012 roku

Konkurs Pianistyczny dla dzieci

W dniach 7-8 grudnia 2012 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” odbył się  I Otwarty Konkurs Pianistyczny dla dzieci pod opieką metodyczną Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach, w ramach IV Mikołajowego Festiwalu Muzycznego im. H.M. Góreckiego.

Program konkursu obejmował współczesną muzykę fortepianową XX i XXI wieku i adresowany był do uczniów szkół muzycznych I stopnia. W składzie Jury Konkursu zasiedli:  prof. Gabriela Szendzielorz – Jungiewicz, prof. Czesław Stańczyk i ad. Anna Górecka. Konkurs miał charakter makroregionalny, gdyż wzięli w nim udział uczniowie m.in. z Katowic, Rybnika, Gliwic, Krakowa, Jeleniej Góry, Wrocławia, Rydułtowych, Kielc i  Ostrowa Wielkopolskiego. Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowały dwie uczennice :

Maria Wojtaszek z II klasy scn, uczennica Aliny Skórzybót i Klaudia Kupczyk z IV klasy ccn, uczennica Moniki Schusser. Marysia zdobyła Wyróżnienie – Nagrodę Specjalną, przyznaną przez prof. G. Szendzielorz-Jungiewicz za wykonanie własnej kompozycji pt. „Bajkowe Rondo” w kategorii I, natomiast Klaudiaokazała się najlepsza wśród uczniów w kategorii II i zdobyła I miejsce.

zdjecie

Każdy z uczestników zobowiązany był wykonać program o czasie trwania do 10 min., a jeden z utworów musiał pochodzić ze zbioru pt.,, Mikołajowe granie”, zawierającego utwory na fortepian dla dzieci, nagrodzone i wyróżnione na ubiegłorocznym Otwartym Konkursie Kompozytorskim w ramach III Mikołajowego Festiwalu Muzycznego im. H. M. Góreckiego.Warto przypomnieć, iż w tym właśnie konkursie, spośród 87 kompozytorów I miejsce przyznano nauczycielowi naszej szkoły A. H. Bączykowi, za zbiór pt. „Klawiaturowe Kolorowanki” oraz wyróżnienie II stopnia za cykl pt.,,Miniatury na fortepian”. Na uwagę zasługuje fakt, iż najwięcej utworów, wykonanych przez uczestników konkursu, pochodziło właśnie z tych zbiorów.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 331