OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Gra miejska „Gminowo”
19 grudnia 2012 roku

Gra miejska „Gminowo”

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczy od października w projekcie „Gminowo” organizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie z pomocą środków finansowych Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pierwszym zadaniem, przed jakim stanęła młodzież w Ostrowie oraz pozostałych 20 liceach biorących udział w projekcie, było przeprowadzenie monitoringu gminy na terenie której się znajdują. Zadaniem uczniów było samodzielne wyszukanie informacji na temat działalności i pracy samorządu lokalnego, które pozwolą w szczególności odpowiedzieć na pytania: czy władze lokalne funkcjonują sprawnie?, czy obywatele mają odpowiednie możliwości interwencji i zgłaszania swoich postulatów?, jakie są najpilniejsze potrzeby w regionie?, jak zaspokajają te potrzeby urzędnicy i samorządowcy?

zdjecie

W ramach monitoringu we 11 grudnia 2012 roku odbyły się warsztaty w formie gry miejskiej. Na początku gry uczniowie zostali podzieleni na grupy tematyczne, których zadaniem było zbadanie konkretnych dziedzin życia w Ostrowie Wielkopolskim: oświaty, kultury, pomocy społecznej, sportu, turystyki i transportu. Następnie zostały im przydzielone zadania do wykonania na obszarze miasta, aby mogli zobaczyć, jak lokalne władze gminy radzą sobie w określonych dziedzinach. I tak młodzież odwiedziła Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ostrowskie Centrum Kultury, Forum Synagoga, Punkt Informacji Turystycznej, Miejski Zakład Komunikacji, Bibliotekę Publiczną, Klub Sportowy STAL, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundusz Grantowy, redakcję jednej z gazet, hotel, szkołę podstawową i przedszkole. Przeprowadzono także wiele rozmów z mieszkańcami, ankiet i innych badań. W ten sposób do gry została włączona cała społeczność gminna. W najbliższym czasie zostanie przygotowany raport prezentujący wyniki badań.

zdjecie

Kolejnym elementem monitoringu będzie uczestnictwo grupy uczniów w sesji rady miasta. Oprócz tego od października młodzież bierze udział w grze internetowej pn. Świat Gminowa, gdzie wciela się w role wirtualnych radnych gminy Gminowo. Planowana jest także symulacja wyborów samorządowych a na najaktywniejszych uczniów czekają wycieczki do Brukseli.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 130