OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Były żołnierz jednostki wojskowej w Przygodzicach
19 grudnia 2012 roku

Były żołnierz jednostki wojskowej w Przygodzicach

W dniu 14.12.2012 w przygodzickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych gościł Andrzej K. „Kisiel” – były żołnierz jednostki wojskowej 2305 „GROM”. Była to już kolejna wizyta w Przygodzicach. Obecna różniła się jednak od poprzednich tym, że była powiązana z promocją książki pt. „Moich trzynaście lat w JW. GROM”. Spotkanie promujące książkę odbyło się dnia poprzedniego w ostrowskim OCK-u.

Wizyta była również szczególna ze względu na to, że na początku spotkania z uczniami Andrzej K. „Kisiel”– jako Szef Wielkopolskiego Oddziału Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM” podpisał umowę i współpracy i patronacie Fundacji nad przygodzickim Zespołem Szkół.

zdjecie

Podczas podpisania umowy kierownictwo szkoły reprezentowała Zastępca Dyrektora Lidia Jakubiak.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez „Kisiela” pamiątkowych dyplomów dla kilkunastu (spośród ok. 30) uczniów. Dyplomy dokumentowały ich udział w warsztatach szkoleniowych prowadzących przez przedstawicieli fundacji. Warsztaty obejmujące zajęcia z samoobrony, taktykę działania wojsk specjalnych jak i jednostek antyterrorystycznych Policji, odbyły się podczas Dni Otwartych szkoły w roku bieżącym.

Dalsza cześć spotkania poświęcona została na prezentację fragmentu filmu „GROM – prawdziwa historia” zawierającego informacje o kulisach powstania i funkcjonowania Jednostki Wojskowej 2305 „GROM”. Po zakończeniu projekcji uczniowie mieli okazję porozmawiać z zaproszonym gościem o jego służbie w „GROM-ie”.

Po zakończeniu spotkania odbyły się zajęcia z tzw. „czarnej taktyki” dla członków szkolnej drużyny ASG. Podczas zajęć uczniowie przećwiczyli elementy taktyczne polegające na pokonywaniu załomu muru w szyku jak i pojedynczo oraz przejście szykiem klatką schodową.

Należy podkreślić, że członkowie szkolnej grupy ASG aktywnie włączyli się w organizację imprezy promującej książkę „Kisiela” w ostrowskim OCK-u.

Szkoła wystawiła „wartę” przy plakacie – wizerunku twórcy JW. 2305 „GROM” gen.bryg. Sławomira Petelickiego oraz plakacie promującym książkę.

Uczniowie w umundurowaniu i z bronią widoczni byli w hallu OCK-u i podczas spotkania z Andrzejem K.”Kisielem” już na Dużej Scenie. Ich udział w imprezie stanowił niewątpliwą atrakcję dla wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu

Fragment wywiadu z Andrzejem K.”Kisielem można obejrzeć:

http://wlkp24.info/aktualnosci/964,-quot-kisiel-quot-o-sobie-.html

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 324