OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia z dyrektorami jednostek
21 grudnia 2012 roku

Wigilia z dyrektorami jednostek

Wigilijne spotkanie władz powiatowych z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Ostrowskiemu odbyło się 20 grudnia 2011 roku w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Do stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz takich placówek, jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Powiatowa Galerii Sztuki Współczesnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Dom Pomocy Społecznej w Psarach, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tradycyjnie też w spotkaniu uczestniczyli komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

zdjecie

Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Skarbnik Powiatu Ostrowskiego Donata Kupczyk i Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik.

Spotkanie rozpoczął Starosta Ostrowski Paweł Rajski, składając świąteczne życzenia.

- Myślę, że dla mnie jak i mojego zastępcy jest to szczególne spotkanie ze względu na fakt, że możemy się już z Państwem spotkać po raz trzeci. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami, a także za zaangażowanie i każdy dobry gest. W imieniu moich najbliższych współpracowników i swoim życzę, aby te święta były rodzinne i ciepłe, żebyśmy nie myśleli o budżecie i inwestycjach, które są przed nami. Mam nadzieję, że w Nowy Rok wszyscy wkroczą w nastroju pełnej życzliwości – mówił Starosta Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Kolędy w nowych, ciekawych aranżacjach wykonali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Agnieszka Kowalska i Daniel Kobierski wraz ze swoim nauczycielem Robertem Matuszewskim.  

Na stole pojawiły się wigilijne potrawy. Nie zabrakło barszczu z uszkami, smażonego karpia, pierogów i kapusty z grzybami.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 728