OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ukończyli szkolenie
21 grudnia 2012 roku

Ukończyli szkolenie

Trzydzieści osiem rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ostrowskiego przez dwa miesiące uczestniczyło w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach „Między nami rodzicami”. Certyfikaty uczestnikom potwierdzające udział w programie wręczył Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.  

W październiku i listopadzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzone zostały szkolenia i wykłady ze specjalistami – lekarzami: neonatologiem, pediatrą, neurologiem, psychiatrą, a także psychologiem i pedagogiem. Głównym zadaniem programu było dostarczenie rodzinom zastępczym wszechstronnej wiedzy dotyczącej sprawowania opieki nad dzieckiem, ich wsparcie, a także zwiększenie kompetencji wychowawczych.

zdjecie

- Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych pochodzą z różnych środowisk. Często zdarza się, że trzeba ich uczyć wszystkich podstawowych czynności związanych z życiem. Szkolenia te miały za zadanie rozwijać umiejętności rodzin zastępczych, a także wskazać im drogę rozwiązania pewnych problemów z jakimi się borykają na co dzień – mówi Małgorzata Serpkowska – Grzyb, kierownik Działu Wsparcia i Pomocy Społecznej PCPR w Ostrowie Wielkopolski.

- Rodzina zastępcza jest formą pomocy dziecku, któremu rodzina naturalna nie jest w stanie zapewnić podstawowej opieki i nauczyć konstruktywnego radzenia sobie w życiu. Zadaniem rodziców zastępczych jest zapewnienie właściwej opieki, stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i skorygowanie popełnionych wcześniej błędów wychowawczych wobec dziecka – wyjaśnia Marcin Siudziński, dyrektor PCPR w Ostrowie Wielkopolskim.

Program ten przeznaczony był dla rodziców zastępczych chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności.

- W chwili kiedy przyjmujemy dziecko każda sytuacja jest inna. To my musimy się dostosować poprzez jego poznanie i dowiedzeniu się o nim jak najwięcej, Każde dziecko wymaga innego podejścia i postępowania. Dlatego cieszę się, że uczestniczyłam w tym szkoleniu, ponieważ było bardzo przydatne i wyniosłam z niego bardzo dużo potrzebnych informacji – Katarzyna Misiak, zawodowa rodzina zastępcza.

zdjecie

zdjecie

W dniu 10 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w 88 godzinach zajęć w ramach szkoleń i warsztatów dla rodzin zastępczych.

- Rola rodzin zastępczych jest nieprzeceniona. W naszym kraju jest wiele dzieci, które nie mają własnej rodziny i domu w którym chciałyby się wychowywać. To Państwo poprzez „dar swojego serca” stwarzacie warunki do rozwoju tych dzieci, które nie znalazły miejsca w społeczeństwie. Odnajdujecie im drogę nie tylko do szkoły, ale także do przyszłego zawodu. Dziękuję serdecznie za to ciepło ogniska domowego, które tworzycie tym dzieciom na co dzień – mówił wicestarosta Tomasz Ławniczak.

Na terenie Powiatu Ostrowskiego funkcjonuje 150 rodzin zastępczych. Przebywa w nich ponad 250 dzieci.

Program współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 768