OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczcili pamięć Powstańców Wielkopolskich
28 grudnia 2012 roku

Uczcili pamięć Powstańców Wielkopolskich

Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożono pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy ul. Wrocławskiej oraz przy kwaterze Powstańców na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Delegacje władz samorządowych, kombatantów i harcerzy uczciły 27 grudnia 2012 roku 94. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W miejscach pamięci narodowej wiązanki złożyli: Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, Zastępcy Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Marlena Maląg oraz Stanisław Krakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki, radny Zygmunt Malik, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Tomasz Ławniczak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk. Na uroczystości obecne były poczty sztandarowe ze szkół a także przedstawiciele stowarzyszenia „Wiara Lecha”.

zdjecie

Jedno z historycznych miejsc związanych z Powstaniem w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. W zbiorowej mogile leżą tam prochy wybitnych ostrowian, przedstawicieli przedwojennych władz samorządowych, inteligencji, wolnych zawodów i rzemieślników. W większości byli oni uczestnikami Powstania Wielkopolskiego, a 14 grudnia 1939 wszyscy zostali rozstrzelani w Lesie Winiarskim koło Kalisza.

Kwiaty złożono także pod pomnikiem powstańców przy ul. Wrocławskiej. Pomnik wybudowany został w hołdzie powstańcom przez pracowników Fabryki Wagon.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 435