OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kardiologia inwazyjna w Ostrowie
31 grudnia 2012 roku

Kardiologia inwazyjna w Ostrowie

Ogłoszeniem przetargu na prace budowlane Ostrów zrobił pierwszy ważny krok w kierunku uruchomienia nowego, nowoczesnego oddziału kardiologicznego.

Przetarg ogłoszony został w dniu 28 grudnia 2012 r. Tego samego dnia o planach powstania oddziału poinformowano dziennikarzy podczas briefingu.

zdjecie

- To było moje wielkie marzenie, o którym głośno mówiłem, a dziś wreszcie rozpoczyna się jego realizacja. Zależy nam bardzo, aby powstanie nowego oddziału nie oznaczało tylko przenosin już istniejącego oddziału do nowych lepszych pomieszczeń. Oczekuję, że powstanie tu bardzo dobry zespół specjalistów zapewniających wysoki poziom leczenia, że będzie tu miejsce od którego pacjenci będą chcieli przyjeżdżać się leczyć - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Oddział kardiologiczny powstanie na I piętrze nad Poradnią Specjalistyczną zagospodarowując tym samym cały stojący od wielu lat pusty budynek. Jak przekonuje Starosta Ostrowski inwestycja jest na wyciągniecie ręki z kilku powodów. Pierwszy z nich to przygotowany w stanie surowym mocno zaawansowanym budynek, w którym wiele prac zostało wykonanych przy budowie poradni. Taki stan pozwala prowadzić resztę „budowlanki’’ nawet zimą, co z kolei powinno przełożyć się na konkurencyjność ofert firm zainteresowanych budową.

zdjecie

W ostrowskim szpitalu funkcjonuje już oddział kardiologiczny, ale jest to jednak niewystarczająca, zarówno pod względem ilości łóżek dla chorych, jak i zakresu świadczonych usług medycznych jednostka. Pacjenci mają obecnie do dyspozycji 25 łóżek pełnoprofilowych. Tylko w 2012 roku na oddziale wykonano prawie 700 plastyk wieńcowych, w tym 500 ostrych zespołów wieńcowych i przyjęto ok.3 tys. pacjentów nie tylko z powiatu ostrowskiego, ale także krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego.

– Populacja tylko naszego powiatu, wzrost liczby pacjentów z chorobami układu krążenia powoduje, że nasz oddział nie przystaje do warunków, potrzeb i oczekiwań. Nowy będzie liczyć 35 łóżek pełnoprofilowych i chcemy, żeby posiadał zarówno część zachowawczą, jak i pracownię hemodynamiki leczącą całodobowo ostre zespoły wieńcowe, pracownię wszczepiania stymulatorów, pracownię prób wysiłkowych i kontroli stymulatorów. Jego uzupełnieniem będzie działająca już poradnia kardiologiczna zarówno dla dorosłych, jak i dzieci – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

– Myślę, że mieszkańcy powiatu chyba by nam nie wybaczyli gdybyśmy nie próbowali sięgnąć po ten oddział. Nie chcemy, żeby nasi pacjenci musieli jeździć do innych ośrodków, chcemy za to stworzyć nową, konkurencyjną ofertę i na wysokim poziomie świadczyć usługi medyczne – mówił P. Rajski.

zdjecie

Zarząd Powiatu z inwestycją wiąże także nadzieje finansowe. Chodzi także o swoiste pozycjonowanie ostrowskiego szpitala jako ośrodka leczniczego w porównaniu z ościennymi ośrodkami.

– Z 16 szpitalnych oddziałów tylko część obecnie bilansuje koszty. Wierzymy, że nowoczesna kardiologia będzie w przyszłości tym elementem, który pozwoli generować dochody bilansujące koszty szpitala i wpływającym na jego stabilizację w dłuższej perspektywie – powiedział Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Rozstrzygniecie przetargu zaplanowano na połowę stycznia 2013 r. Projekt budowlany obejmuje także realizację łącznika z głównym budynkiem szpitalnym.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 398