OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Realny budżet na trudne czasy
31 grudnia 2012 roku

Realny budżet na trudne czasy

Inwestycje drogowe, modernizacja placówek oświatowych, poręczenie dla budowy nowego oddziału kardiologicznego to najważniejsze zadania i inwestycje w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok. - To budżet trudny, ale realny, w którym nie ma wirtualnych zadań – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Plan dochodów i wydatków na kolejny rok radni przyjęli podczas posiedzeniu w 27 grudnia 2012 r.W budżecie na 2013 r. dochody zaplanowano na poziomie 124.032.610 PLN, a wydatki w kwocie 121.822.785 PLN.

zdjecie 

- Konstruując budżet mogliśmy podnieść dochody z PIT czy CIT, ale byłby to wirtualny pieniądz, a co za tym idzie wirtualne zadnia, niemożliwe do zrealizowania.  To byłoby wprowadzenie ludzi w błąd. Dlatego przygotowaliśmy budżet realny, skrojony na miarę trudnych czasów. Być może jest to najtrudniejszy budżet, który przyjdzie nam wszystkim realizować. Po ubiegłym roku budżet 2013 będzie drugim, w którym powiat spłaci zobowiązania wynikające z wcześniejszych kredytów bez sięgania po nowe kredyty, a wydatki majątkowe pokryje z dochodów własnych. Zerwaliśmy z rolowaniem kredytów, spłacaniem poprzez zaciąganie drugich, bo to prowadziłoby nas w przepaść – powiedział Starosta Ostrowski.

Po raz drugi dochody są większe niż wydatki. Wydatki majątkowe na poziomie 4,4 mln., a w 2013 spłaconych zostanie ok. 7 mln złotych kredytów z poprzednich lat.

Na inwestycje w dziedzinie drogownictwa przeznaczono 3,1 mln. złotych, to o ok. 1,4 mln. więcej niż planowano na etapie konstruowania budżetu, a kwota ta powinna jeszcze wzrosnąć w ciągu roku, bo Zarząd Powiatu Ostrowskiego stoi na stanowisku, że wszystkie oszczędności pojawiające się w trakcie roku powinny zostać przeznaczone właśnie na inwestycje drogowe. W 2012 roku w planie budżetu na drogi przeznaczono pierwotnie 2,4 mln, a saldo inwestycji w tym obszarze wyniosło na koniec roku dwa razy tyle.

zdjecie

W nowym budżecie założono także pozyskanie 2,6 mln. złotych ze sprzedaży nieruchomości. Nowe oblicze powinien zyskać budynek Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Wolności. Na ten cel przewidziano ok. 540 tys. zł. Do czerwca 2013 powinien się zakończyć pierwszy etap modernizacji Klubu Nauczyciela na Powiatową Galerię Sztuki. Na to zadanie ze środków niewygasających 2012 r. przeznaczono ok. 700 tys. złotych. Kontynuowana będzie modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych za kwotę 230 tys. złotych.

W dziedzinie zdrowia w dalszym ciągu podejmowane będą działania, aby kondycja finansowa i tendencja bilansowania kosztów została utrwalona. Z budżetu powiatu przeznaczone będą także środki na inwestycje, to kwota ok. 150 tys. zł na zakup i montaż nowoczesnych wind. Powiat będzie także poręczycielem kredytu na realizację oddziału kardiologicznego.

- Przygotowaliśmy budżet, w którym nie ma cięć, nie ma działań, które obniżyłyby poziom naszego życia lub odbijałyby się na funkcjonowaniu naszych jednostek – powiedział P. Rajski.

Założenia budżetowe pozytywnie ocenili radni koalicyjni.

– To budżet porządkujący finanse. Istotne jest to, że w 2012 r. zadłużenie wynosi ok. 47 mln., a na koniec 2013 ma się zmniejszyć do 41 mln. Takie podejście przygotowuje nas do pozyskiwania środków w latach 2014-2018 – powiedział Maria Tomaszewska, szefowa Klubu Platformy Obywatelskiej.

- Żeby pozyskiwać środki trzeba mieć wkład własny, po latach zaciągania kredytów teraz przyszedł czas spłaty kredytów i obligacji, które były wcześniej zaciągane – stwierdził Łukasz Walczak, członek Zarządu Powiatu.

Na odpowiedzialność i realność przyszłorocznych finansów wskazywał także radny Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk. - Budżet zabezpiecza spłatę kredytów, ale także pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naszych jednostek. Nie przewiduje cięć w dziedzinie oświaty i pomocy społecznej – mówił szef Klubu PiS.

Przeciwne zdanie miały kluby opozycyjne, które podkreślały, że w latach poprzednich więcej przeznaczano na inwestycje drogowe.

- Jesteśmy realistami, wiemy, co się działo w poprzednich kadencjach. Tym nie mniej przywiązujemy szczególną wagę do tego, co się dzieje na drogach – mówił w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego szef klubu Mieczysław Szempińśki wskazując potrzebę większych inwestycji na te zadania.

- Ten budżet rodzi pewne zastrzeżenia, ale powstają one z potrzeb, które są w powiecie – mówił Józef Wajs szef klubu Porozumienie Społeczne Lewica. - Niepokoi fakt mniejszych wydatków na drogownictwo niż w poprzednich latach. Od tego tematu nie uciekniemy, bo właśnie poprawa bezpieczeństwa na drogach jest istotna. Sądzę jednak, że w roku 2014 kwota na przebudowę dróg i chodników powinna się zwiększyć.

- Ja też porównuję poprzednie budżety na etapie planów, a nie ostatecznych realizacji. Teraz mamy 4.4 mln na inwestycje, a w 2007 mieliśmy 5,9 mln złotych i to jest prawda, ale w wystąpieniach moich kolegów radnych jedna liczba nie została podana. Przy poziomie inwestycji 5,9 mln zł pożyczka miała wynieść ok. 9 mln złotych. W 2008 inwestycje wyniosły 10,8 mln, ale zaciągnięto pożyczkę już w wysokości 14 mln złotych. W ostatnim roku kadencji na inwestycje zaplanowano 20,5 mln, ale równocześnie zdecydowano się zaciągnąć pożyczki w wysokości 20,6 mln. W latach lata 2007-2010 na planowano inwestycje na poziomie 47, 5 mln, a jednocześnie zaciągnięto pożyczki w wysokości 54 mln zł. Przy takiej polityce nie dziwi, że my dziś w ciągu półtora roku musieliśmy spłacić tyle odsetek tyle, ile zapłacono podczas całej poprzedniej kadencji – powiedział Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

W ostatecznym głosowaniu budżet poprało 17 radnych koalicji. Za głosował także Józef Wajs z „lewicy’’. Wstrzymali się od głosu radni PSL i większość radnych lewicy. Przeciwny był jedynie były Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 372