OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Radni jednomyślni w sprawie obwodnicy
31 grudnia 2012 roku

Radni jednomyślni w sprawie obwodnicy

Jednogłośnie w głosowaniu radni powiatowi przyjęli stanowisko adresowane do Ministra Transportu Gospodarki Morskiej i Budownictwa w sprawie kontynuacji budowy ostrowskiej obwodnicy.  

Z wnioskiem o wystosowanie takiego apelu zwrócił się Klub Porozumienie Społeczne „Lewica’’. Nad ostatecznym zredagowaniem tekstu sygnowanego przez całą Radę pracował zespół złożony z radnych wszystkich opcji, którym kierował wicestarosta Tomasz Ławiczak.

Przed Sesją w dniu 27 grudnia 2012 r. omówił przebieg prac i wskazał na argumenty, które dodatkowo umieszczone zostały w apelu.

- W 2010 roku przez Ostrów Wielkopolski (pomiar na Al. Słowackiego) przejeżdżało 21, 3 tys. pojazdów na dobę. Tymczasem Wielkopolska, która jest czwartym województwem w Polsce pod względem intensywności ruchu drogowego, ma na drogach krajowych średnią 10,9 tys. Jeśli idzie o drogi międzynarodowe przechodzące przez Wielkopolskę to częstotliwości ta wynosi 16, 8 tys. pojazdów. Ostrów jest, więc wśród najbardziej eksploatowanych dróg w kraju – mówił T. Ławniczak.

Radni wymienili także dotychczasową partycypacją powiatu ostrowskiego w budowie obwodnicy. W latach 2005-2009 wydatki te były na poziomie 353 tys. zł, a pomoc obejmowała zadania w 14 różnorodnych obszarach.

- Ustaliśmy, że należy wybrać trzy najważniejsze: opracowanie wypisów i wyrysów gruntów z ewidencji, przygotowanie podkładów geodezyjnych i melioracyjnych oraz wykonanie konsultacji społecznych i planu wsparcia – powiedział wicestarosta.

Ostateczny tekst apelu radni zgodnie cyzelowali do ostatniej chwili zwracając m.in. uwagę na kwestię emisji spalin, drgania, które powoduje zwiększony ruch pojazdów.

- Jest wiele spraw, które nas dzielą, ale obwodnica jest tą, która powinniśmy się pochylać bez względu na podziały i wspólnie o to walczyć. Na ręce wicestarosty składam podziękowania za to, że zgodnie pracowali na tym apelem, który wystosowany zostanie nie tylko do właściwego ministerstwa, ale także wszystkich parlamentarzystów regionu. Myślę, że nie będziemy mieć problemu co do jednomyślności w przyjmowaniu tego dokumentu – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Pełen tekst apelu w załączniku poniżej.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 337