OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy album wydany
7 stycznia 2013 roku

Powiatowy album wydany

 „Powiat ostrowski w dawnej ikonografii. Ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” to najnowsze wydawnictwo ostrowskiego muzeum i Powiatu Ostrowskiego. - Cieszę się bardzo, że ta książka została wydana z okazji i w ramach obchodzonego w 2012 roku Jubileuszu 125 – lecia powstania pierwszego Powiatu Ostrowskiego – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski, podczas promocji publikacji.

Spotkanie odbyło się 4 stycznia 2013 roku w spichlerzu Folwarku Polskim w Radłowie.Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk wraz z Wiceprzewodniczącą Aleksandrą Kierstein, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, Wiceburmistrz Odolanowa Witosław Gibasiewicz, Wiceburmistrz Raszkowa Piotr Rokicki, Szefowie Klubów Rady Powiatu: Maria Tomaszewska (PO), Łukasz Mikołajczyk (PIS), Józef Wajs (PS-L), radni powiatowi, skarbnik Donata Kupczyk, sekretarz Mirosław Rychlik oraz wielu innych.

* dsc_0049.jpg

* dsc_0052.jpg

* dsc_0024.jpg

- Upływający czas powoduje, że po samorządach nawet te najpiękniejsze budowle przemijają, tracą swój blask, natomiast książka jest wiecznie żywa i jest czymś trwałym pozostającym na lata. W ubiegłym roku obchodziliśmy nasz Jubileusz 125- lecia powstania Powiatu Ostrowskiego. Dziś są już ostatnie akcenty tego pięknego jubileuszu. Za nami wielkie chwile związane z powstaniem powiatu. W minionym roku z tej okazji ukazała się monografia autorstwa Macieja Kowalczyka. Po raz pierwszy wręczyliśmy nagrodę Starosty Ostrowskiego im. Wojciecha Lipskiego „Wojciechy”, a także Stypendia Starosty Ostrowskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Obchody zakończymy 18 stycznia w Powiatowej Galerii wystawą prof. Gawarzewskiego „Przy stole”. Za moment autor opowie nam o pięknej historii naszego powiatu przedstawionej w dawnej ikonografii. Jest to album, który warto obejrzeć i mieć w swojej bibliotece. O człowieku, który go przygotował Witoldzie Banachu, w tym gronie wiemy już prawie wszystko. A jego zawodowe poczynania odbiły się szerokim echem w Polsce. Mam nadzieję, że tak samo będzie również w przypadku tego albumu – powiedział starosta Paweł Rajski.

* dsc_0081.jpg

* dsc_0074.jpg

Książka ta, to niezwykła podróż w czasie przez utracone pejzaże 39 miejscowości Powiatu Ostrowskiego. Publikacja obejmuje ponad 350 ilustracji: dawne pocztówki, unikatowe fotografie, dokumenty, dyplomy, grafiki, obrazy, stare mapy, przedmioty. Powiatowy album to ekskluzywne wydawnictwo o objętości ponad 150 kolorowych stron w twardej oprawie. Autorem koncepcji albumu i tekstów jest Witold Banach, dyrektor Muzeum Miasta, natomiast oprawa graficzna jest dziełem Piotra Łopatki. W sumie sprzedano ponad 290. subskrypcji publikacji.

* dsc_0037.jpg

- Dziękuję staroście Pawłowi Rajskiemu za to, że nasze drogi się spotkały i to wspólne przedsięwzięcie doszło do skutku. Ten album z pewnością nie jest monografią powiatu ostrowskiego i leksykonem miejscowości wchodzących w jego. Książka ta różni się od albumu wydanego w 1998 roku „Powiat Ostrowski w dawnej pocztówce do 1939 roku”. W tym albumie jest nie tylko pocztówka, ale też inne ciekawe dokumenty, czy fotografie. Jestem zaskoczony bogactwem kulturowym ziemi naszego powiatu. Myślę, że nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę czym dysponujemy. Jest to powiat związany z jedną najpotężniejszych rodzin historii Polski – Radziwiłłów. Jest też również bogactwo życia patriotycznego innych rodów ziemiańskich jak na przykład ród Lipskich. Odkrywamy również dziedzictwo ludności niemieckiej i żydowskiej. Wydaje mi się, że warto to przypominać, mam nadzieję, że w jakimś stopniu czyni to właśnie ten album – powiedział Witold Banach, dyrektor muzeum.   

* dsc_0102.jpg

Podczas promocji Starosta Ostrowski wręczył w podziękowaniu za współpracę publikację: autorowi i pomysłodawcy Witoldowi Banachowi, grafikowi Piotrowi Łopatce, autorowi opracowania streszczenia Józefowi Pietrzakowi. Ponadto Barbarze Jarosz (przygotowanie skanów, współpraca przy opisach), Jakubowi Pankowskiemu (tłumaczenie streszczenia język angielski), Janowi Piekaczowi (tłumaczenie streszczenia język niemiecki), Danucie Kasprzak i Annie Kasprzak – Idziorek (współpraca redakcyjna) oraz Wojciechowi Suszyckiemu (korekta i konsultacje).

Obecna ikonografia, to znakomite uzupełnienie pierwszego albumu ściśle związanego z naszym powiatem „Powiat ostrowski w dawnej pocztówce do 1939 roku”, a także „Ostrów Wielkopolski w dawnej pocztówce 1897-1939” i „Ostrowskiej Nostalgii”.

* dsc_0128.jpg

* dsc_0123.jpg

Podczas spotkania książkę było można nabyć w promocyjnej cenie wraz z autografem autora. Album wydany został 20 grudnia 2012 roku. Publikację można kupić w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 810