OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Noworocznie u samorządowców
7 stycznia 2013 roku

Noworocznie u samorządowców

Tradycyjnie już w Święto Trzech Króli odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Gospodarzem 14. uroczystości był Powiat Ostrowski oraz Gmina Sieroszewice. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach.

Oprócz samorządowców Powiatu Ostrowskiego w spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Senator RP Andżelika Możdżanowska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Przewodniczący Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego Lech Janicki, a także Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski, Starosta Milicki Piotr Lech, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Zastępca Prezydenta Kalisza Daniel Sztandera. Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach Damian Hołoś. Wśród zaproszonych gości byli także dyrektorzy i szefowie powiatowych oraz miejskich jednostek i służb.

* dsc_0186.jpg

* dsc_0211.jpg

Mszę Świętą w intencji mieszkańców Powiatu Ostrowskiego w kościele w Latowcach, odprawił ksiądz proboszcz Damian Hołoś. Spotkanie odbyło się w sali Zespołu Szkół w Sieroszewicach. Piękną scenografie – postacie Trzech Króli przygotowała na tę okazję Ilona Mendykowska, ubiegłoroczna laureatka „Laura Kultury”.

* dsc_0228.jpg

* dsc_0237.jpg

* dsc_0268.jpg

Witając zaproszonych gości współgospodarz Wójt Gminy Czesław Borkowski powiedział:

- Cieszę się, że możemy Państwa już po raz drugi gościć w murach Gimnazjum w Sieroszewicach. Miniony rok zarówno dla naszej gminy, jak i Państwa gmin, a także powiatu był rokiem udanym bez żadnych drastycznych wydarzeń. Był to rok trudnej pracy. Zrealizowano wiele inwestycji i programów unijnych, było wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Samorządowcom przypisano wiele zadań, z których staramy się jak najbardziej wywiązywać, nie zawsze wystarcza nam środków, ale szukamy ich także na zewnątrz. Zabiegamy o to, żeby nasze społeczności lokalne mogły się rozwijać. Na ten Nowy Rok życzę Państwu dobrych budżetów i dobrej współpracy, a przede wszystkim dużo zdrowia, zrozumienia i pomyślności – powiedział Wójt Gminy Sieroszewice Czesław Berkowski.

* dsc_0290.jpg

Starosta Ostrowski Paweł Rajski dziękował gospodarzom gminy wójtowi Czesławowi Berkowskiemu i przewodniczącemu Pawłowi Siwakowi za przyjęcie i sprawną organizację. Podkreślił także, że wójt Sieroszewic jest jednym z samorządowców, który ma największe doświadczenie. W wystąpieniu starosty nie zabrakło podsumowań.

- Jaki był ten rok? Myślę, że najbardziej odpowiednie słowo będzie takie, że był to rok wielkopolskiej pracy organicznej, budowanie cegiełka po cegiełce tej naszej powiatowej małej ojczyzny. Jedną z nich była cegiełka porządkowania i stabilizowania sytuacji finansowej. Jest i z pewnością jedna związana z służbą zdrowia, która naznaczona jest odwrotem sytuacji finansowej w naszym szpitalu. Jest i cegiełka oświatowa, oznaczającą stabilizację na najbliższe lata. Jest również cegiełka naznaczona współpracą z naszymi sąsiadami samorządowcami. Były wspólnie zorganizowane dożynki, piękna impreza, która głębokim echem odbiła się w Wielkopolsce, wspólne wyposażenie poradni specjalistycznej. Jest to przykład, że stanowimy wielką rodzinę. Jest to dobry moment, aby wszystkim z głębi serca za to podziękować. Myślę, że rok 2012 głęboko zapisze się w historii powiatu. Był to rok, w którym obchodziliśmy 125 – lecie powstania Powiatu Ostrowskiego. Czyniliśmy to pięknie. Wspaniała uroczystość z udziałem samorządowców, dwa piękne wydawnictwa, inicjatywa całej rady Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a także Wojciech, czyli nagrody Starosty Ostrowskiego im. Wojciecha Lipskiego. Po 34 – latach do historii przeszedł także barak, a do użytku oddaliśmy nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. Z tego się naprawdę cieszymy – mówił Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_0305.jpg

Podczas przemówienia Starosta Ostrowski zwrócił się także do obecnego Starosty Milickiego. Zwrócił uwagę na fakt zrobienia wspólnie czegoś wyjątkowego. W Bogdaju nie tylko połączono dwie drogi łączące Powiat Milicki i Ostrowski, ale również dwa województwa.

* dsc_0424.jpg

Noworoczny toast za pomyślność w 2013 roku wznieśli Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk i Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak.

- Co roku składamy sobie życzenia. Czy wszystkie pragnienia się spełniają? Pewnie nie. Ale zanim przejdę do życzeń pragnę skierować podziękowania do wszystkich samorządowców, urzędników, służb powiatowych. Chciałbym podziękować za rzetelność działania, za zaangażowanie zrozumienie i wytrwałość. Wszyscy tworzymy Powiat Ostrowski w Wielkopolsce, a to zobowiązuje. Na ten 2013 rok życzę Państwu, pomyślności spokoju, który w działaniu samorządowym jest potrzebny, właściwych wyborów i słusznych decyzji, dobrych relacji, współpracy i aby wszystkie problemy 2013 roku były do pokonania – życzył Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk.

* dsc_0358.jpg

* dsc_0391.jpg

Uroczystość uświetnił koncert kapeli góralskiej „Ciupaga” z Łęcka, która zaprezentowała repertuar kolędowy.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 815