OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Estetycznie i energooszczędnie
7 stycznia 2013 roku

Estetycznie i energooszczędnie

Mniejsze zużycie energii, ale także większa estetyka i funkcjonalność obiektów - to największe efekty realizowanego w Powiecie Ostrowskim projektu termomodernizacji.

W 2012 r. w ramach termomodernizacji zrealizowane zostały kolejne obiekty oświatowe. Wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013 zostały oddane do użytku po gruntownej termomodernizacji budynki Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU i I Liceum Ogólnokształcącego. Tym samym Powiat Ostrowski mógł złożyć wniosek o płatność końcową kończącą ten ważny dla poprawy warunków edukacyjnych i ekologicznych projekt inwestycyjny. Dzięki temu w końcu 2012 r. do budżetu wpłynęła kwota niespełna 700 tys. złotych.

* dsc_0026.jpg

Prace termomodernizacyjne w poszczególnych szkołach polegały na wprowadzeniu usprawnień umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększeniu sprawności układu zasilania ciepła. Inwestycje obejmowały: ocieplenie ścian zewnętrznych wszystkich obiektów, ścian podziemia, stropodachów, stropów nad piwnicą, wymiana luksferów, drzwi i okien, modernizację układów c.w.u. oraz instalacji c.o.

- Termomodernizacja naszych budynków poza efektami oszczędnościowymi i  przynosi im zupełnie nową szatę co ma znaczenie dla estetyki całego miasta. Takim przykładem jest np. I Liceum Ogólnokształcące, placówka bardzo mocno wpisana w dzieje ostrowskiej oświaty, obiekt zabytkowy, który zyskał odnowioną i ciepłą salę gimnastyczną, ale także wyremontowany budynek główny. Jest to na tyle udana realizacja, że w konkursie ‘’W granicach stylu’’ projekt ten został zauważony przez organizatorów i otrzymał nagrodę za wierność detali w przywracaniu do poprzedniego stylu – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0993.jpg

* dsc_0033.jpg

Pełen bilans zysków po realizacji termomodernizacji możliwy będzie po zakończeniu roku energetycznego i zbilansowaniu kosztów. Precyzyjne dane na ten temat mają szefowie jednostek, które termomodernizację realizowały przed laty.

- W naszej szkole zapotrzebowanie ma ciepło na basenie i w szkole zmniejszyło się o ok. 25%. Docieplenie dachów sprawiło, że starty ciepła z tego tytułu we wszystkich obiektach spadły o ok. 20%. Termomodernizacja generalnie bardzo dobrze wpłynęła na komfort przebywania w budynkach szkolnych, bo m.in. nowym oknom z zainstalowanym systemem mikrowentylacji możliwa jest wymiana powietrza bez potrzeby otwierania okien – powiedział Eugeniusz Namysł, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, w którym termomodernizacja przeprowadzona została ok. 2 lata temu. Projekt obejmował nie tylko budynki dydaktyczne, ale także basenowe, w których zainstalowano m.in. nowoczesne urządzenia zmniejszające wilgotność (z 90 % do 60 %) oraz kolektory słoneczne pozwalające na w 80 proc. podgrzewanie wody (wiosną i latem).

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego” w 85 proc. współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 3.2 infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Wniosek przygotował Referat Pozyskiwani Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego. Udział UE w finansowaniu prac termomodernizacyjnych to ponad ok. 1,9 mln zł, natomiast całość inwestycji, wraz z pracami dodatkowymi opiewa na kwotę niemal ok. 3,8 mln zł. Projekt przygotował Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 200