OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z wizytą w Sonnebergu
20 września 2012 roku

Z wizytą w Sonnebergu

Z jednodniową roboczą wizytą w Niemczech przebywała delegacja z Powiatu Ostrowskiego z wicestarostą Tomaszem Ławniczakiem. Podczas pobytu rozmawiano między innymi o współpracy w dziedzinie edukacji i wymiany doświadczeń przez nauczycieli. Prawdziwą furorę podczas „Drzwi Otwartych Starostwa Sonneberg” zrobiły sery z Lazura. Była to bardzo dobra promocja Powiatu Ostrowskiego i jego gospodarki.

Dzień Otwartych Drzwi w Starostwie Sonneberg organizowany jest od 7 lat. Tego dnia miejscowi producenci prezentują produkty regionu. Na scenie występują uczniowie ze szkół powiatu, młodzież szkoły muzycznej oraz grupy artystyczne.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Na zaproszenie starościny Christine Zitzmann w tegorocznym święcie uczestniczył również Powiat Ostrowski i Firma „Lazur” z Nowych Skalmierzyc. Na wystawienniczym wspólnym stoisku mieszkańcy Powiatu Sonneberg mogli zapoznać się z walorami turystycznymi, przyrodniczymi, kulturalnymi i gospodarczymi naszego powiatu. Ponadto spróbować pleśniowych serów, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Firmę SM „Lazur” reprezentowała Marta Danielak, Dyrektor ds. Eksportu.

- Dobrze stało się, że korzystając z zaproszenia władz Powiatu Sonneberg mogliśmy zaprezentować nasz powiat podczas ich święta. Impreza ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom skutecznie zareklamowaliśmy nasz region i lazurowe produkty w Niemczech – mówi wicestarosta Tomasz Ławniczak.  

Ponadto podczas wizyty prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Centrum Kształcenia Zawodowego SBBS Sonneberg dotyczące dalszej międzynarodowej wymiany młodzieży i nauczycieli pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Ostrowskiego i Południowej Turyngii.

- Cieszę się bardzo, że współpraca ta będzie nadal kontynuowana. To bardzo dobry i sprawdzony program. Z zawodu jestem nauczycielem i wiem, jak ważna jest wymiana doświadczeń. Oprócz tego z projektu tego skorzysta również młodzież, która zdobywa europejskie paszporty umiejętności – powiedział T. Ławniczak.

zdjecie

Zajęcia odbywać się będą między innymi w SBBS Sonnenberg. Jest to jedna z najnowocześniejszych szkół w Turyngii posiadająca doskonale wyposażone pracownie.

- Do tej pory w ramach programu Leonardo da Vinci udało nam się dwa razy przeprowadzić wymianę dla nauczycieli. W 2007 roku 15 osobowa grupa składająca się z nauczycieli przedmiotów zawodowych szkoliła się zakresu mechatroniki. W 2009 roku 12 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w Berlinie „Menedżer oświaty”. Z kolei już w październiku i listopadzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sonnebergu i Rohr wymieniać będzie się swoimi doświadczeniami 15 pedagogów, którzy będą brali udział w programie „Europejski nauczyciel”. Grupa ta składa się przede wszystkim z nauczycieli z ZST, ZSU, ZST-E. Właśnie dzięki takim tym projektom każda nasza szkoła zawodowa ma swojego partnera w Turyngii – wyjaśnia Marcin Woliński, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Wydział Rozwoju Powiatu Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przygotował już kolejne wnioski unijne na prowadzenie szkoleń oraz staży i praktyk zawodowych w 2013 roku. W przyszłym roku w ramach programu Leonardo da Vinci do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Finlandii wyjedzie kolejnych 31 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych (anglistów i germanistów). Podczas dwutygodniowego pobytu zapoznają się z organizacją praktycznej nauki zawodu i metodami prowadzenia zajęć zawodowych. Zaktualizują i poszerzą swoją wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych. Ponadto zapoznają się z europejskim systemem kształcenia i szkoleniem zawodowym.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 556